Eerste 1.000 dagen

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn leven en een optimale kans op een goede toekomst. De jeugdgezondheidszorg van GGD Hollands Noorden (JGZ) biedt verschillende preventieve interventies die ingezet kunnen om die goede start te realiseren. Deze zijn onderdeel van het actieprogramma Kansrijke Start.

De gezondheid van een kind voor, tijdens en vlak na de geboorte – de eerste 1.000 dagen – blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van problemen op latere leeftijd.

Meer weten over Kansrijke Start? Bekijk de video hieronder.

VoorZorg

VoorZorg is een intensief huisbezoekprogramma voor zeer kwetsbare vrouwen die zwanger zijn en te maken hebben met een opeenstapeling van problemen. Zij krijgen ondersteuning van een gespecialiseerd VoorZorg verpleegkundige die ondersteunt bij de zwangerschap, versterking van het ouderschap, verzorging en opvoeding, gezondheid en levensloopontwikkeling en bij het krijgen van betere toegang tot hulp.

Stevig Ouderschap

Stevig Ouderschap is een preventieve interventie, die door middel van huisbezoeken extra ondersteuning biedt aan gezinnen waar de omstandigheden zwaarder zijn dan gemiddeld. De ervaring leert dat juist deze gezinnen baat hebben bij vroegtijdige steun. Zodat problemen tijdig worden gesignaleerd en voorkomen. Deze interventie draagt bij aan een positieve en veilige opvoeding. De start van het Stevig Ouderschap-traject kan tot een half jaar na de geboorte van het kind, maar wenselijk is om zo vroeg mogelijk in de zwangerschap te starten ter voorkoming van prenatale stress.

Nu Niet Zwanger

Nu Niet Zwanger (NNZ) biedt hulpverleners concrete middelen om hun cliënten (vrouw én man) in een open en eerlijk gesprek te laten nadenken over hun kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Nu Niet Zwanger wil de extra belasting van zo’n onbedoelde zwangerschap, het onnodige leed en de verergering van bestaande problemen helpen voorkomen. Door mensen in kwetsbare situaties na te laten denken over hun kinderwens, over de kans op zwangerschap en wat dat volgens hen zou betekenen in hun huidige leven.

Prenataal huisbezoek

Sinds 1 januari 2022 geldt de wet Prenataal huisbezoek door de Jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ). Gemeenten hebben de taak om een prenataal huisbezoek door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) aan te bieden aan zwangeren in een kwetsbare situatie. Om prenataal huisbezoek effectief te laten zijn, is samenwerking belangrijk.

Maternale kinkhoestvaccinatie

De GGD verstrekt de maternale kinkhoestvaccinatie. Deze vaccinatie, ook wel de 22-wekenprik genoemd, beschermt de pasgeboren baby tegen kinkhoest totdat hij of zij oud genoeg is om zelf gevaccineerd te worden. Door zichzelf tijdens de zwangerschap te laten inenten, beschermen zwangeren hun baby na de geboorte meteen tegen kinkhoest.

Prenataal cursusaanbod

GGD Hollands Noorden heeft verschillende cursussen voor aanstaande ouders. Het prenataal cursusaanbod is gericht op de zwangerschap en de bevalling. Daarnaast zijn er cursussen en workshops over omgaan met de baby, het geven van borstvoeding en opvoeden. Sommige cursussen kunnen online gevolgd worden. We organiseren ook trainingen en informatiebijeenkomsten voor professionals.

Zie ook

Binnen Kansrijke Start werken gemeenten en de Rijksoverheid samen met medewerkers van wijkteams, welzijnswerk, volwassen-GGZ, geboortezorg en jeugdgezondheidszorg aan een kansrijke start voor zoveel mogelijk kinderen. Kansrijke Start doet een beroep op gemeenten en alle professionals in het sociale en medische domein om het belang van de eerste 1.000 dagen uit te dragen en er actief op in te zetten. GGD Hollands Noorden voert het programma Kansrijke Start uit voor de gemeenten in de regio Noord-Holland-Noord.