Over GGD Hollands Noorden

GGD Hollands Noorden is de gezondheidsdienst voor 16 gemeenten in de regio Noord-Holland-Noord. Wij zijn dé partner op het gebied van gezond leven. Onze hoofdtaak is het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van alle inwoners in onze regio. De taken van de GGD zijn divers en vastgelegd in verschillende wetten.

Twee lachende vrouwen.

Taken van de GGD

De GGD houdt zich bezig met publieke gezondheidszorg. Dat is zorg voor de gezondheid van de bevolking en risicogroepen. Deze zorg vult de reguliere zorg aan. Reguliere zorg is met name gericht op de genezing en verzorging. Bij reguliere zorg gaat het om individuele patiënten op het moment dat hun gezondheid al geschaad is. De publieke gezondheidszorg is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). De GGD voert ook taken uit vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en andere wettelijke kaders.

Taken vanuit de Wet publieke gezondheid (Wpg)

  • Algemene bevorderingstaken, onder andere de afstemming van de publieke gezondheidszorg, epidemiologie, gezondheidsbevordering en medische milieukunde.
  • Jeugdgezondheidszorg tot 18 jaar.
  • Ouderengezondheidszorg vanaf 65 jaar.
  • Infectiepreventie en infectieziekteziektebestrijding.

Taken vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo)

Taken vanuit andere wettelijke kaders

  • Toezicht op de kinderopvang (Wet kinderopvang).
  • Lijkschouw, forensische geneeskunde (Wet op de lijkbezorging).
  • Ondersteuning bij rampen en crises (Wet Veiligheidsregio).
Hoofdkantoor Hertog Aalbrechtweg 22 in Alkmaar

Bestuur & organisatie

Alle 16 gemeenten in Noord-Holland-Noord zijn vertegenwoordigd in ons algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur legt verantwoording af aan het algemeen bestuur.

Woonwijk aan water.

Vergaderingen & -stukken

Het algemeen bestuur (AB) vergadert pas in 2024 weer. De agenda en stukken worden 3 weken van tevoren gepubliceerd. Je kunt de vergaderingen live bijwonen of digitaal volgen. Ze zijn ook terug te kijken.

Jongen met paraplu op een dijk. Op de achtergrond een vuurtoren.

Over ons

GGD Hollands Noorden ondersteunt en adviseert de 16 gemeenten in Noord-Holland-Noord bij het maken en uitvoeren van gezondheidsbeleid. Onze missie, visie en kernwaarden bepalen onze richting.