Wet open overheid (Woo) binnen GGD Hollands Noorden

Op grond van de Wet open overheid (Woo) mag iedereen om informatie vragen over alle bestuurlijke onderwerpen van GGD Hollands Noorden. Je kunt een verzoek indienen om documenten over een bepaald onderwerp openbaar te maken. Ook kun je verzoeken om een of meerdere specifieke documenten openbaar te maken.

Wij maken ook stukken actief openbaar. Deze vind je hieronder.

Wandelaars in natuurgebied.

Actieve informatie

Stapel kranten.

Organisatiegegevens

Mensen in overleg met papieren op bureau.

Convenanten

Binnenkort worden hier de convenanten gepubliceerd.

Cover jaarverslag 2021.

Jaarplannen en verslagen

Hier vind je de jaarverslagen en verslagen.

Laptop.

Onderzoeken

Binnenkort worden hier de onderzoeken gepubliceerd.

Persoon met laptop.

Klachten

Binnenkort wordt hier een overzicht van de binnengekomen klachten gepubliceerd.