Gehoortest

In de eerste week na de geboorte komt de screener van de Jeugdgezondheidszorg bij je thuis langs voor de gehoortest en de hielprik. Je kunt je baby zelf aanmelden of je verloskundige/kraamverzorgende om hulp vragen. Als er een telefoonnummer bekend is, dan word je van tevoren gebeld dat de screener bij je komt.

Als je baby in het ziekenhuis de hielprik heeft gehad, dan neemt de screener nog contact met je op voor de gehoortest bij je thuis.

Het gehoor van je baby wordt nu al getest, omdat een eventueel slecht gehoor gevolgen heeft voor de spraak- en taalontwikkeling. Als je kind niet goed kan horen, dan kan dit later problemen opleveren. Een goed gehoor is nodig om te leren praten, om te leren en om sociale contacten te leggen. Hoe eerder een slecht gehoor wordt ontdekt, hoe beter je kind kan worden begeleid.

Hoe gaat de screening?

Je baby krijgt een klein, zacht dopje in zijn oor. Dit dopje is verbonden met een apparaat dat het gehoor van je baby meet. Beide oren worden apart getest. De test duurt een paar minuten. De gehoorscreening verloopt het beste als je baby rustig is en slaapt. Hij merkt er nauwelijks iets van.

Uitslag gehoortest

Je krijgt de uitslag meteen te horen. Is de uitslag voldoende? Dan hoort je kind goed genoeg om te leren praten. Merk je later dat je kind minder goed lijkt te horen of is je kind twee tot drie maanden achter elkaar verkouden, neem dan contact op met je huisarts.

Geeft de test geen duidelijk beeld, dan krijgt je baby later een tweede test. Is het dan nog niet duidelijk, dan krijgt hij een derde test met een ander screeningsapparaat. Je baby krijgt dan een plastic kapje op elk oor en 3 plakkers op zijn huid: op zijn voorhoofd, nek en schouder. Ook als de uitslag hiervan niet voldoende is, wil dat niet zeggen dat je baby niet goed hoort. Dit wordt verder onderzocht in een audiologisch centrum.

Social media JeugdgezondheidszorgNHN

Volg de Jeugdgezondheidszorg NHN op Instagram en/of Facebook voor betrouwbare en laagdrempelige informatie over groei, ontwikkeling en opvoeden van je kind (-9 maanden-18 jaar).