Jongvolwassenenmonitor 2024 van start

In de leeftijdsperiode tussen 16 en 25 jaar verandert er van alles. Jongeren zoeken een plek in de maatschappij en moeten erachter komen wat wel en niet bij hun past. Om meer inzicht te krijgen in de situatie van jongeren in deze leeftijdsgroep is onderzoek nodig dat zich specifiek richt op de onderwerpen waar deze groep mee te maken krijgt: de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen.

Achtergrond

Vanaf 8 april tot en met 7 juli 2024 doen alle GGD’en in Nederland samen met het RIVM onderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar.
In Noord-Holland Noord wordt voor de 6e keer grootschalig onderzoek gedaan onder deze groep jongeren; resultaten van eerdere onderzoeken kun je vinden op de Gezondheidsatlas van de GGD.
Het onderzoek bestaat uit het invullen van een online vragenlijst met verschillende onderwerpen, zoals lichamelijke en mentale gezondheid, leefstijl, middelengebruik, eenzaamheid en de impact van corona.

Meedoen aan het onderzoek

Alle jongeren in Nederland van 16 tot en met 25 jaar kunnen meedoen aan het onderzoek door de online vragenlijst in te vullen via Jongerenmonitor.nl. Jongeren worden actief benaderd om deel te nemen, onder andere via sociale media, scholen, gemeenten en jongerenorganisaties. Meedoen aan het onderzoek is vrijwillig. De antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.
Alle deelnemers maken kans op een cadeaubon van € 25,- of € 400,-.  

Resultaten

Alle GGD’en in Nederland voeren de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 tegelijk op dezelfde manier uit. Omdat alle GGD’en meedoen, zijn er straks resultaten op landelijk, regionaal en gemeenteniveau. Dit maakt het voor de gemeenten in Noord-Holland Noord mogelijk om de resultaten te vergelijken met de rest van Nederland. Ook is het mogelijk om de resultaten te vergelijken met eerdere regionale onderzoeken onder jongvolwassenen uit de periode 2017 tot en met 2023. De resultaten van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 zijn begin 2025 beschikbaar.

De resultaten van dit onderzoek zijn belangrijk voor gemeenten, GGD en andere organisaties die zich richten op de gezondheid en welzijn van jongvolwassenen. Voor het nemen van beleidsbeslissingen voor of over deze groep inwoners is informatie belangrijk. Denk hierbij aan het gebruik van partydrugs, mentale gezondheid, seksueel risicogedrag, mantelzorg, schulden, voortijdig schoolverlaten, etc.