Digitaal dossier jeugdgezondheid definitief afgesloten

Op 5 juni jl. heeft het bestuur van GGD Hollands Noorden, samen met de besturen van GGD Twente (SamenTwente) en GGD regio Utrecht de laatste besluiten genomen en is het digitaal dossier jeugdgezondheid (zogeheten GGiD) ook juridisch afgerond.

De GGD’en hebben afspraken gemaakt met de leverancier en hiermee is de samenwerking ook juridisch beëindigd. Dit betekent dat de betrokken organisaties stoppen met het voeren van juridische procedures. In 2016 sloegen de drie GGD’en de handen in elkaar om een eigentijds dossierapplicatie voor de jeugdgezondheid te bouwen. Op dat moment was er namelijk geen digitaal dossier jeugdgezondheid dat voldeed aan de ambities en eisen van de drie GGD’en.

Na een lang en moeizaam proces is een onoverbrugbaar verschil van inzicht ontstaan over de kwaliteit en functionaliteit van het GGiD. Dit leidde eind 2022 tot het besluit om te stoppen met het verder ontwikkelen van het GGiD. Door het besluit van de besturen van de drie GGD’en om dit proces juridisch af te wikkelen, wordt een eind gemaakt aan een juridische strijd die anders nog jaren zou kunnen duren.