Veelgestelde vragen GGD Gezondheidsmonitor 2022 NHN

Algemeen

Wat is de GGD Gezondheidsmonitor 2022?

De GGD Gezondheidsmonitor 2022 is een landelijk onderzoek naar de gezondheid, het welzijn en leefgewoonten onder inwoners van 18 jaar en ouder in Nederland. Ook in Noord-Holland-Noord wordt de GGD Gezondheidsmonitor 2022 uitgevoerd. Vanaf september 2022 worden ruim 41.000 inwoners van Noord-Holland-Noord uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen.

Waarom wordt het onderzoek uitgevoerd?

Gemeenten zijn verplicht om de gezondheidssituatie van inwoners in Nederland te onderzoeken. Gemeenten laten deze wettelijke taak uitvoeren door de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). Normaal gesproken doen GGD’en dit eens per vier jaar. Maar bij een ramp of crisis is het extra belangrijk om de gezondheidssituatie van inwoners te volgen. De coronacrisis is daar één van. Met de GGD Gezondheidsmonitor 2022 geven GGD’en inzicht in de fysieke en mentale gezondheid van volwassenen en ouderen tijdens en na de coronaperiode op landelijk, regionaal en gemeentelijk niveau. Ook vergelijken GGD’en de resultaten met metingen vóór de coronacrisis. De resultaten van de monitors uit 2012, 2016 en 2020 zijn te vinden op de Gezondheidsatlas van GGD Hollands Noorden, via de tegel ‘Publicaties’ (www.gezondnhn.nl).

De resultaten van het onderzoek vormen een belangrijke basis voor de ontwikkeling en invulling van lokaal gezondheidsbeleid. Uit de resultaten kan bijvoorbeeld blijken dat het nodig is om meer hulp te bieden aan bepaalde groepen of extra voorzieningen op te zetten in een gemeente of woonwijk. Door samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert het onderzoek ook informatie op over de gezondheid van heel Nederland. Omdat het een landelijke crisis betreft, is ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) betrokken als opdrachtgever. Het ministerie van VWS zal de resultaten ook gebruiken om beleid te maken.

Welke organisaties zijn betrokken bij het onderzoek?

De GGD’en, het organisatiedeel Volksgezondheid van de gemeente Utrecht, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voeren dit onderzoek samen uit. Het onderzoeksbureau I&O Research verzamelt de gegevens namens deze partijen. Het RIVM en het CBS berekenen landelijke cijfers, de GGD berekent regionale en gemeentelijke cijfers.

Het CBS krijgt naast de verzamelde gegevens ook veel bestanden van andere instellingen. Hierin staan bijvoorbeeld gegevens over inkomen en bevolking. Die informatie voegt het CBS samen. Daardoor hoeft er zo weinig mogelijk informatie uitgevraagd te worden. In de samengevoegde informatie die GGD’en van het CBS krijgen, zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen.

Deze extra meting van de GGD Gezondheidsmonitor is onderdeel van een breder onderzoeksprogramma naar de gevolgen van de coronacrisis. In dit programma wordt samengewerkt met Netwerk GOR (Gezondheidsonderzoek bij rampen). Netwerk GOR is een samenwerking van het RIVM, GGD GHOR Nederland, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Het onderzoeksprogramma wordt gefinancierd door ZonMw in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De betrokken partijen hebben (landelijke) afspraken over de samenwerking gemaakt en vastgelegd in overeenkomsten.

Wat is de rol van I&O Research?

I&O Research heeft de opdracht gekregen om voor de GGD Gezondheidsmonitor 2022 het veldwerk uit te voeren. Dat betekent dat zij per post de uitnodigingen voor het onderzoek versturen en alle vragenlijsten verzamelen. Om de uitnodigingen te kunnen sturen ontvangen zij van het CBS naam- en adresgegevens. De naam- en adresgegevens worden niet gekoppeld aan uw antwoorden op de vragenlijst. Deze gegevens worden drie maanden na afloop van het onderzoek weer verwijderd. Hiermee voldoen we aan de eisen vanuit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Waar en wanneer wordt het onderzoek uitgevoerd?

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in heel Nederland. De vragenlijst kan ingevuld worden in de periode van 13 september tot en met 28 november 2022.

Hoe worden de deelnemers van dit onderzoek geselecteerd?

De doelgroep van het onderzoek zijn personen van 18 jaar en ouder die woonachtig zijn in Nederland. Het CBS selecteert willekeurig, via de computer, personen uit de BRP (basisregistratie personen) die worden uitgenodigd voor deelname aan de GGD Gezondheidsmonitor 2022. Dit noemen we een steekproef. De geselecteerde personen vormen samen een doorsnee van de Nederlandse bevolking. Ook mensen die tijdelijk in Nederland verblijven en staan ingeschreven in de BRP, kunnen worden uitgenodigd voor het onderzoek. Voor de regio Noord-Holland-Noord heeft het CBS ruim 41.000 inwoners van 18 jaar en ouder geselecteerd. De personen uit de steekproef krijgen van GGD Hollands Noorden een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst kan online of op papier. Personen die niet geselecteerd zijn, ontvangen geen vragenlijst en kunnen niet aan dit onderzoek deelnemen.

Waarom is het belangrijk om mee te doen?

Om een betrouwbaar beeld te krijgen van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van inwoners van 18 jaar en ouder in Noord-Holland-Noord en Nederland, is het van belang dat zoveel mogelijk mensen meedoen. Als te weinig mensen meedoen, zijn de uitkomsten geen goede vertegenwoordiging van de hele doelgroep. Hierdoor worden de uitkomsten van het onderzoek niet of minder betrouwbaar.

Wat heb ik er aan om deel te nemen aan dit onderzoek?

Door het beantwoorden van vragen over je gezondheid, sta je even stil bij hoe het met je gaat. Je hebt daarna misschien behoefte aan informatie over je gezondheid. Aan het eind van de online vragenlijst vind je daarom een aantal websites met betrouwbare gezondheidsinformatie. Daar kun je antwoord vinden op eventuele vragen die je hebt na het invullen van de vragenlijst.

De resultaten van het onderzoek vormen een belangrijke basis voor het gemeentelijke gezondheidsbeleid en helpen de gemeenten en GGD om te werken aan een goede gezondheid van de inwoners. Denk bijvoorbeeld aan aandacht voor de gevaren van drugs, of het omgaan met stress en eenzaamheid. Er wordt gekeken of er veranderingen zijn vergeleken met voorgaande monitors (uit 2020, 2016 en 2012), of er in Noord-Holland-Noord problemen voorkomen die groter zijn dan elders in het land en welke groepen mensen meer risico lopen op gezondheidsproblemen. Door samenwerking met het RIVM en het CBS levert het onderzoek ook informatie op over de gezondheid van heel Nederland voor landelijk beleid.

Tot slot maak je met het invullen van de vragenlijst kans op een van de 1.900 VVV Cadeaukaarten ter waarde van 50 euro.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Voor vragen over de ontvangen brieven of het invullen van de vragenlijsten kan tot en met 28 november 2022 contact worden opgenomen met de helpdesk van I&O Research, het bureau dat de brieven verstuurt en de vragenlijsten voor de GGD verwerkt. Je kunt hen gratis bellen op 0800– 0191 (elke dag bereikbaar van 09.00 – 21.00 uur). Je kunt ook een e-mail sturen.

Voor andere vragen over het onderzoek kun je contact opnemen met Team Epidemiologie van GGD Hollands Noorden.

Meer informatie over het privacybeleid van de GGD is te vinden in de algemene privacyverklaring van GGD Hollands Noorden.

Meedoen aan het onderzoek

Voor de GGD Gezondheidsmonitor 2022 nodigen we ruim 1 miljoen mensen van 18 jaar en ouder uit die woonachtig zijn in Nederland. Het gaat om ruim 41.000 personen uit de regio Noord-Holland-Noord. Alle inwoners van Nederland staan in het bevolkingsregister van gemeenten. Het CBS heeft hier willekeurig, via de computer, personen uit geselecteerd voor dit onderzoek. Als je een uitnodiging hebt ontvangen, dan ben je daar een van. De geselecteerde personen vormen samen een doorsnee van de totale groep inwoners van 18 jaar en ouder. Het is dus toeval als jouw naam is geselecteerd. Bij kleinere gemeenten kan het voorkomen dat meerdere mensen op hetzelfde adres zijn geselecteerd. Je naam- en adresgegevens worden gebruikt om je een uitnodigingsbrief en eventueel een herinnering te sturen voor het onderzoek. Drie maanden na afloop van het onderzoek worden deze gegevens verwijderd.

Moet ik ergens toestemming geven dat jullie mijn gegevens mogen verwerken?

Nee. Door de vragenlijst in te vullen (en op te sturen als je via papier meedoet), gaat je akkoord met deelname aan de GGD Gezondheidsmonitor 2022. We wijzen je hierop als je start met het invullen. Je kunt er altijd voor kiezen om bepaalde vragen niet te beantwoorden of uw deelname helemaal te stoppen. Jouw antwoorden zullen vertrouwelijk worden behandeld, jouw antwoorden worden veilig opgeslagen en worden alleen gedeeld met partijen die in de privacyverklaring worden genoemd.

Als je via internet meedoet en (tussentijds) stopt met je deelname aan de vragenlijst, blijven jouw antwoorden bewaard. Als je toch niet wilt dat jouw antwoorden gebruikt worden voor het onderzoek, kunnen wij je antwoorden verwijderen. Daarvoor kun je tot en met 28 november 2022 contact opnemen met I&O Research of bel 0800-0191 (gratis en elke dag bereikbaar van 09.00–21.00 uur). Wanneer je jouw persoonlijke inloggegevens doorgeeft, zorgt I&O Research ervoor dat je antwoorden worden verwijderd.

Ben ik verplicht om deel te nemen aan het onderzoek?

Nee, je bent niet verplicht om mee te doen. Deelname is vrijwillig. Maar om een goed en representatief beeld van de gezondheid en het welzijn van de inwoners in alle gemeenten te verkrijgen, is het van belang dat zoveel mogelijk inwoners de vragenlijst invullen.  Jouw deelname is belangrijk, want met de resultaten van het onderzoek kan de gemeente haar beleid en activiteiten beter aanpassen op de behoefte en vragen van de inwoners. We stellen deelname daarom zeer op prijs.

Hoe kan ik meedoen?

Je kunt de vragenlijst invullen  via internet of op papier. Via internet log je in met jouw persoonlijke inlogcode uit de brief. Het is ook mogelijk de QR-code te scannen die op de brief staat, dan start de vragenlijst direct. Vul je de vragenlijst liever in op papier? Wacht dan met meedoen tot je een papieren vragenlijst van ons ontvangt. Deze kun je verwachten in oktober of begin november. Je kunt de papieren vragenlijst invullen en met de antwoordenvelop gratis terugsturen.

Hoeveel tijd kost het invullen van de vragenlijst?

De ene persoon vult de vragenlijst sneller in dan de andere persoon. Gemiddeld duurt het invullen van de vragenlijst ongeveer 30 minuten.

Met mij gaat alles goed, is het nodig dat ik de vragenlijst invul?

Ja, heel graag! We streven er in dit onderzoek naar om een goed beeld te krijgen van alle inwoners van 18 jaar en ouder in alle gemeenten in Noord-Holland-Noord. Dus zowel van mensen die zich goed voelen als van mensen met wie het niet zo goed gaat. Als alleen mensen die niet zo lekker in hun vel zitten de vragenlijst invullen, krijgen we onterecht het beeld dat het met veel inwoners slecht gaat.

Waarom wordt de papieren vragenlijst geretourneerd naar Enschede?

De GGD heeft het bureau I&O Research opdracht gegeven de brieven te versturen en de vragenlijsten te verwerken. I&O Research is een bedrijf in Enschede dat gespecialiseerd is in de automatische verwerking van vragenlijsten. Daarom staat in de brief en op de antwoordenvelop een adres in Enschede en niet het adres van de GGD.

Waarom krijg ik een herinneringsbrief?

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen meedoen, sturen we een herinnering. I&O Research gebruikt de inlogcode of de barcode op de achterkant van de papieren vragenlijst om te bepalen wie de vragenlijst nog niet heeft ingevuld. Deze personen ontvangen een herinnering. Ook als je al begonnen bent aan de vragenlijst, maar deze nog niet helemaal heeft ingevuld, dan krijg je een herinneringsbrief. Weet dat jouw naam- en adresgegevens niet gekoppeld worden aan jouw antwoorden op de vragenlijst. Drie maanden na afronding van het onderzoek worden alle adresgegevens vernietigd.

Ik krijg een herinnering, maar ik heb de vragenlijst al ingevuld. Hoe kan dat?

Waarschijnlijk is jouw vragenlijst pas ontvangen of verwerkt nadat de herinneringsbrieven klaar zijn gemaakt voor verzending. Je hoeft I&O Research of de GGD hier niet over te bellen of te mailen en je kunt de herinnering weggooien. Het kan ook zijn dat je een herinnering heeft ontvangen, terwijl je wel al bent begonnen met het invullen van de vragenlijst maar deze nog niet hebt afgerond. Wij zouden het heel fijn vinden als je de vragenlijst verder wilt invullen en afronden. Als je opnieuw inlogt kun je direct verder gaan bij de vraag waar je gebleven was.

Ik kan niet inloggen, wat nu?  

Misschien staat de Caps Lock aan of heb je hoofdletters gebruikt in de inlogcode, terwijl dit kleine letters zijn. Het adres www.startvragenlijst.nl/ggd typ je in bij de adresbalk van uw internetbrowser en niet via een zoekmachine (bijvoorbeeld Google). Wanneer het echt niet lukt om in te loggen, dan kun je contact opnemen met I&O Research of bel 0800-0191 (gratis en elke dag bereikbaar van 09.00–21.00 uur).

Ik ben mijn inlogcode kwijt, kan ik een nieuwe krijgen?

Wij kunnen je geen nieuwe inlogcode toesturen. Je kunt wachten op de herinneringsbrief die je na ongeveer 3 weken ontvangt. Hierin staat nog een keer de inlogcode.

Mijn computer is vastgelopen, wat nu?

Als het invullen is afgebroken door een computerstoring of omdat de pagina is verlopen, is er niks aan de hand. Je kunt na 10 minuten weer verder met invullen als je opnieuw inlogt. Het systeem heeft even de tijd nodig om te herkennen dat je niet meer aan het invullen bent. De antwoorden die je al hebt ingevuld zijn automatisch bewaard. Je hoeft dus niet de hele vragenlijst opnieuw in te vullen.

Ik ben halverwege gestopt, wat nu?

Als je tussentijds bent gestopt met invullen, dan is er niks aan de hand. Je kunt meteen weer verder met invullen als je opnieuw inlogt. De antwoorden die je al hebt ingevuld zijn automatisch bewaard. Je hoeft dus niet de hele vragenlijst opnieuw in te vullen.

Ik ben de antwoordenvelop kwijt, wat nu?

Je kunt de vragenlijst zonder postzegel versturen naar:
I&O Research
Postbus 563
7500 AN Enschede

Ik heb de vragenlijst al ingevuld, maar wil eigenlijk toch niet meedoen.
Kan dat?

Door de vragenlijst in te vullen, ga je akkoord met de deelname aan de GGD Gezondheidsmonitor 2022. Je kunt er altijd voor kiezen om bepaalde vragen niet te beantwoorden of jouw deelname te stoppen. Als je (tussentijds) stopt met je deelname aan de vragenlijst, blijven je antwoorden bewaard. Als je toch niet wilt dat jouw antwoorden gebruikt worden voor het onderzoek, kunnen wij je antwoorden verwijderen. Dit is mogelijk tot en met 28 november 2022. Daarvoor kun je contact opnemen met I&O Research of bel 0800-0191 (gratis en elke dag bereikbaar van 09.00– 21.00 uur). Wanneer je je persoonlijke inloggegevens doorgeeft, zorgt I&O Research ervoor dat jouw antwoorden worden verwijderd.

Mag iemand anders in mijn plaats meedoen?

Nee, het is belangrijk dat de vragenlijst wordt ingevuld door de persoon die in de uitnodigingsbrief staat vermeld. Controleer daarom of jouw naam op de brief staat. Is dit niet het geval, wil je de vragenlijst dan doorgeven aan de persoon aan wie de vragenlijst is gestuurd? De computer selecteert willekeurig wie aan het onderzoek kunnen meedoen. De geselecteerde personen vormen samen een doorsnee van de totale gemeente. Uiteraard mag iemand je helpen bij het invullen van de vragenlijst. Het gaat echter wel om jouw antwoorden en jouw eigen ervaringen. Als je hulp nodig hebt bij het invullen van de vragenlijst, dan kun je ook contact opnemen met I&O Research of bel 0800-0191 (gratis en elke dag bereikbaar van 09.00–21.00 uur).

Kan ik me opgeven voor het onderzoek?

Nee, je kunt alleen meedoen als je een uitnodigingsbrief per post heeft ontvangen van de GGD. De door het CBS willekeurig geselecteerde personen vormen een doorsnee van de bevolking. Dit is een groep mensen die representatief is voor alle inwoners van 18 jaar en ouder in Noord-Holland-Noord.

Aanmelden voor het GGD Gezondheidspanel?

Aan het eind van de vragenlijst kun je aangeven of je vrijblijvend wilt meedoen aan het Gezondheidspanel van GGD Hollands Noorden. Als lid van het Gezondheidspanel ontvang je ongeveer 4 keer per jaar per e-mail een uitnodiging om een korte online vragenlijst in te vullen over een onderwerp op het gebied van gezondheid. Heb je de vragenlijst op papier ingevuld? Scan dan met je smartphone de QR-code om naar de aanmeldpagina van het Gezondheidspanel te gaan. Heb je de vragenlijst online ingevuld? Dan kun je je e-mailadres invullen om lid te worden van het Gezondheidspanel. Als je lid wordt van het Gezondheidspanel dan geef je ons toestemming om jouw e-mailadres te gebruiken voor het verzenden van de uitnodigingen en resultaten van de panelonderzoeken. Jouw e-mailadres wordt apart opgeslagen en kan dus niet gekoppeld worden aan de antwoorden op de vragenlijst van de GGD Gezondheidsmonitor 2022. Afmelden kan altijd door een e-mail te sturen.

Kan ik hulp krijgen bij het invullen van de vragenlijst?

Ja, een medewerker van de helpdesk van I&O Research (het bureau dat de GGD’en ondersteunt bij dit onderzoek) kan je helpen bij het invullen van de vragenlijst. Dit kan in verschillende talen. Je kunt hen gratis bellen op 0800–0191 (elke dag bereikbaar van 09.00–21.00 uur).

Ik heb naar aanleiding van de vragenlijst behoefte aan een persoonlijk gesprek. Waar kan ik terecht?

Er zijn veel hulplijnen die je kunt bellen bij vragen of voor ondersteuning. Op steunpuntcoronazorgen.nl vind je een handig overzicht van hulplijnen met betrekking tot corona en andere onderwerpen en zorgen. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen met de huisarts.

Onderwerpen in de vragenlijst

Welke onderwerpen komen in de vragenlijst aan bod?

In de vragenlijst komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Algemene gegevens: leeftijd, geslacht, huishoudsamenstelling, opleiding, werk
  • Rondkomen
  • Gezondheid en welzijn: psychische gezondheid, stress, eenzaamheid, veerkracht, niet-specifieke klachten, chronische aandoeningen, long-covid
  • Leefstijl: lengte en gewicht, bewegen
  • Middelengebruik: roken, alcohol, drugs (alleen voor de doelgroep 18 t/m 64 jaar)
  • Participatie: sociale steun, vrijwilligerswerk
  • Woonomgeving: contact buren, tevredenheid woning en woonomgeving
  • Zorg en hulp: mantelzorg, uitgestelde zorg
  • Ingrijpende gebeurtenissen: trauma, suïcidegedachten, huiselijk geweld/nare gebeurtenissen thuis, impact corona

Waarom worden er zoveel vragen gesteld?

In de vragenlijst staan vragen over jouw gezondheid, wat je doet en hoe jij je voelt. Er worden ook vragen gesteld over leefgewoonten, woonomgeving, mantelzorg en de sociaaleconomische situatie. Er zijn namelijk veel zaken van invloed op jouw gezondheid en welzijn. Door analyse van allerlei gegevens krijgen we een beeld welke gezondheidsproblemen of doelgroepen extra aandacht nodig hebben. Gemeenten en GGD’en kunnen op basis van de resultaten gericht activiteiten organiseren om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren.

Waarom willen jullie mijn opleidingsniveau weten?

Gemeenten willen graag weten in hoeverre er verschillen zijn in gezondheid tussen verschillende groepen volwassenen. Daaruit kan bijvoorbeeld blijken dat het nodig is om meer hulp te bieden aan bepaalde groepen. Daarom bevat de vragenlijst een aantal vragen over je achtergrondkenmerken, waaronder uw opleidingsniveau.

Ik wil graag informatie over één of meerdere onderwerpen uit de vragenlijst. Kan dat?

Ja, dat kan. Wanneer je de vragenlijst via internet invult, dan krijg je aan het eind een pagina te zien met websites waar veel informatie te vinden is over thema’s in deze vragenlijst.

Privacy

Wat gebeurt er met de gegevens die in jullie bezit zijn?

De GGD Gezondheidsmonitor 2022 heeft het doel om de gezondheidssituatie van de doelgroepen volwassenen en ouderen te volgen in de tijd. In 2024 voeren we dit onderzoek opnieuw uit. Om dan te kunnen vergelijken met deze en eerdere metingen, moeten we de resultaten bewaren. Hierbij gaat het om het in kaart brengen van trends bij groepen en niet het volgen van individuele personen. We treffen technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te beveiligen. De gegevens die we bewaren, bevatten geen gegevens die direct herleidbaar zijn. Naam- en adresgegevens worden door I&O Research gebruikt om de uitnodiging en eventuele herinneringen voor deelname aan het onderzoek te versturen en de prijswinnaars te informeren. De naam- en adresgegevens worden niet gekoppeld aan jouw antwoorden op de vragenlijst. Drie maanden na afronding van het onderzoek worden alle namen en adressen vernietigd.

Hoe zit het met de privacy?

Jouw antwoorden behandelen we uiteraard zorgvuldig. In dit gezondheidsonderzoek beschermen wij de privacy zoals dat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat beschreven. Dat betekent dat de verzamelde gegevens strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt worden. In dit  onderzoek gaat het niet om informatie over individuele personen. In de resultaten van het onderzoek worden alleen gegevens gepresenteerd van de totale groep inwoners van 18 jaar en ouder of van subgroepen zoals volwassenen (18 t/m 64 jaar) en ouderen (65 jaar en ouder). De resultaten van individuele personen laten we niet zien. Jouw antwoorden worden dus nooit openbaar. Wil je meer weten over hoe wij omgaan met de privacy van deelnemers? Lees dan de privacyverklaring van dit onderzoek.

Hoe komen jullie aan mijn naam en adres?

Alle inwoners van een gemeente staan in het bevolkingsregister van die gemeente. De gemeente is verplicht op grond van wet- en regelgeving je (persoons)gegevens uit het bevolkingsregister te verstrekken aan officiële (overheids)instanties. Voor de GGD Gezondheidsmonitor 2022 ontvangt het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) de gegevens uit het bevolkingsregister (BRP: basisregistratie personen). Het CBS selecteert willekeurig, via de computer, personen die worden uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Zij vormen een goede afspiegeling van de bevolking. Deze groep inwoners krijgt een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen.

Hoe wordt gecontroleerd of ik de vragenlijst heb ingevuld?

Bij de digitale vragenlijst wordt de inlogcode geregistreerd. De computer kan zien of je de vragenlijst volledig hebt ingevuld. Bij de schriftelijke vragenlijst staat op elke bladzijde een barcode. Deze wordt gelezen door de computer. Die barcodes en inlogcodes worden vergeleken met het overzicht van alle geselecteerde personen voor het onderzoek. Op basis daarvan worden eventueel (één of twee) herinneringsbrieven verzonden. Drie maanden naafloop van het onderzoek worden alle naam- en adresgegevens vernietigd.

Weten anderen wat ik heb ingevuld?

I&O Research gebruikt uw naam en adres alleen voor het versturen van de uitnodigings- en herinneringsbrieven. Het bestand met namen en adressen wordt niet gekoppeld aan uw antwoorden en wordt na afloop vernietigd. In de rapportages beschrijven we alleen resultaten op groepsniveau en niet op individueel niveau. Het gaat dus niet om u persoonlijk. Uw antwoorden worden niet openbaar gemaakt. Wil je meer weten over hoe wij omgaan met de privacy van deelnemers aan dit onderzoek? Lees dan de privacyverklaring.

Hoe wordt mijn privacy gewaarborgd bij het combineren van de gegevens?

De antwoorden die de deelnemers in dit onderzoek geven, worden gecombineerd met informatie die het CBS van andere instellingen krijgt. Voorbeelden zijn gegevens over inkomen en bevolkingsopbouw.  De GGD’en, organisatieonderdeel Volksgezondheid van de gemeente Utrecht, het RIVM en het CBS maken hiermee statistieken over de Nederlandse samenleving. Door het combineren van deze gegevens vergroten we de waarde van het onderzoek en werken we zo efficiënt mogelijk. De privacy van deelnemers is hierbij gewaarborgd. Iedere deelnemer krijgt voor het onderzoek een uniek nummer. Via het unieke nummer worden de gegevens gecombineerd. Het gaat hierbij om een geautomatiseerde uitwisseling, waarbij geen persoonsgegevens zoals naam en adres worden gebruikt.

Waarom moet ik mijn e-mailadres opgeven als ik mee wil doen aan het Gezondheidspanel?

Heb je de vragenlijst online ingevuld? Dan kunt je je e-mailadres invullen om lid te worden van het Gezondheidspanel. Als je lid wordt van het Gezondheidspanel dan geef je ons toestemming om jouw e-mailadres te gebruiken voor het verzenden van de uitnodigingen en resultaten van de panelonderzoeken. Dit e-mailadres wordt apart opgeslagen en kan dus niet gekoppeld worden aan jouw antwoorden op de vragenlijst van de GGD Gezondheidsmonitor 2022.

Resultaten van het onderzoek

Wat gebeurt er met de resultaten van het onderzoek?

De resultaten zijn een belangrijke basis voor het gemeentelijke gezondheidsbeleid en helpen de gemeenten en GGD om te werken aan een goede gezondheid van de inwoners. Denk bijvoorbeeld aan een aandacht voor de gevaren van alcohol of drugs, ondersteuning van mantelzorgers en het omgaan met stress en eenzaamheid. Er wordt gekeken of er veranderingen zijn vergeleken met voorgaande monitors (uit 2020, 2016 en 2012), of er in Noord-Holland-Noord problemen voorkomen die groter zijn dan elders in het land en welke groepen mensen meer risico lopen op gezondheidsproblemen. Door samenwerking met het RIVM en het CBS levert het onderzoek ook informatie op over de gezondheid van heel Nederland voor landelijk beleid.

Waar kan ik de resultaten van het onderzoek vinden?

De regionale resultaten van de landelijke set aan vragen van het onderzoek worden eind juni 2023 openbaar gemaakt op CBS Statline, RIVM Statline en VZinfo (RIVM), op GGD Hollands Noorden en op de Gezondheidsatlas. De gemeentelijke resultaten cijfers en de resultaten van de (lokale) aanvullende vragen kun je het beste vinden op GGD Hollands Noorden en op de Gezondheidsatlas. Resultaten van eerdere Gezondheidsmonitors uit 2020, 2016 en 2012 zijn hier ook te vinden.

In de rapportages beschrijven we alleen resultaten op groepsniveau en niet op individueel niveau. Het gaat dus niet om jou persoonlijk. Jouw antwoorden worden dus nooit openbaar.

Krijg ik ook bericht over de resultaten van het onderzoek?

Nee, het is niet mogelijk om de deelnemers op de hoogte te stellen van de onderzoeksresultaten. De adresgegevens van de deelnemers worden na het sluiten van het onderzoek vernietigd. De resultaten van het onderzoek worden eind juni 2023 openbaar gemaakt op verschillende websites (zie het antwoord op de vorige vraag).

Afmelden

Ik wil of kan niet meedoen

Het is mogelijk dat je de vragenlijst niet wilt of kunt invullen. Je kunt je afmelden door een e-mail te sturen onder vermelding van jouw inlogcode (deze vind je in de brief) of adresgegevens. Je kunt ook bellen naar 0800-0191 (gratis en elke dag bereikbaar van 09.00–21.00 uur).

Ik ben al begonnen met invullen, maar wil de vragenlijst niet afmaken

Je kunt altijd stoppen met de vragenlijst. Indien je geen herinnering meer wilt ontvangen, dan kun je je afmelden door een e-mail te sturen onder vermelding van je inlogcode (deze vind je in de brief) of adresgegevens. Je kunt ook bellen naar 0800-0191 (gratis en elke dag bereikbaar van 09.00–21.00 uur).

De aangeschreven persoon woont niet (meer) op dit adres

Ondanks de zorgvuldige manier van adressen verzamelen, is het mogelijk dat je een uitnodiging hebt ontvangen voor iemand die niet meer op dit adres woont. Om te voorkomen dat de GGD je nog twee herinneringen stuurt om de vragenlijst in te vullen, willen wij je vragen of je de aangeschreven persoon af wilt melden door een e-mail te sturen naar onder vermelding van de inlogcode (deze vind je in de brief) of adresgegevens. Je kunt ook bellen naar 0800-0191 (gratis en elke dag bereikbaar van 09.00–21.00 uur).

De aangeschreven persoon is niet in staat de vragenlijst in te vullen

Wanneer de aangeschreven persoon niet in staat is om de vragenlijst in te vullen, bijvoorbeeld door ziekte, is het heel vervelend als deze persoon nog herinneringsbrieven ontvangt. Wij vragen je de aangeschreven persoon af te melden door een e-mail te sturen onder vermelding van de inlogcode (deze vind je in de brief) of adresgegevens. Je kunt ook bellen (gratis en elke dag bereikbaar van 09.00–21.00 uur).

De aangeschreven persoon is (tijdelijk) afwezig

De vragenlijst kan tot en met 28 november worden ingevuld. Mocht de aangeschreven persoon vóór die tijd nog wel aanwezig zijn dan kan hij/zij de vragenlijst nog invullen. Als de aangeschreven persoon voor die tijd niet aanwezig is, vragen wij je om hem of haar af te melden door een e-mail te sturen onder vermelding van de inlogcode (deze vind je in de brief) of adresgegevens. Je kunt ook bellen (gratis en elke dag bereikbaar van 09.00–21.00 uur).

De aangeschreven persoon is overleden

Ondanks de zorgvuldige manier van adressen verzamelen, is het mogelijk dat je een uitnodiging heeft ontvangen voor iemand die is overleden. Dat spijt ons dan zeer. Om te voorkomen dat de GGD nog twee herinneringen stuurt om de vragenlijst in te vullen, vragen wij je de aangeschreven persoon af te melden door een mail te sturen naar helpdeskGM@ioresearch.nl onder vermelding van de inlogcode (deze vind je in de brief) of adresgegevens. Je kunt ook bellen naar 0800-0191 (gratis en elke dag bereikbaar van 09.00 – 21.00 uur).

Ik wil nooit meer post ontvangen van jullie

Je kunt zich afmelden voor de GGD Gezondheidsmonitor 2022 door een e-mail te sturen onder vermelding van de inlogcode (deze vind je in de brief) of adresgegevens. Je kunt ook bellen (gratis en elke dag bereikbaar van 09.00–21.00 uur). Wanneer je niet wilt dat de GGD je in de toekomst voor andere onderzoeken benadert, dan kun je dit zelf bij de gemeente aangeven. Jouw gemeente kan voor je regelen dat bepaalde instanties, die wettelijke taken uitvoeren, geen toestemming meer hebben om persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP) op te vragen.

Prijsverloting

Maak ik door mee te doen kans op een beloning?

Iedereen die meedoet en de vragenlijst volledig heeft ingevuld (via internet of op papier), kan kans maken op een van de 1.900 VVV Cadeaukaarten ter waarde van 50 euro die wij verloten. Aan het eind van de vragenlijst kunt u aangeven of je wilt meedoen aan de prijsverloting.

Wanneer weet ik of ik een VVV Cadeaukaart heb gewonnen?

De VVV Cadeaukaarten worden begin december 2022 verloot door I&O Research. Als je een van de winnaars bent, dan wordt de VVV Cadeaukaart naar je opgestuurd per post. We gebruiken hiervoor jouw naam- en adresgegevens uit de steekproef (zie de vraag ‘Hoe worden de deelnemers van dit onderzoek geselecteerd?‘ op blz. 2). Drie maanden na afronding van het onderzoek worden alle adresgegevens vernietigd.

Wanneer je niets van ons hoort, dan ben je helaas niet een van de winnaars.

Meer informatie

Meer informatie over het privacybeleid van de GGD is te vinden in de algemene privacyverklaring van GGD Hollands Noorden, zie hier. De privacyverklaring van de GGD Gezondheidsmonitor 2022 vind je op www.ggdhn.nl/GM2022.

Voor vragen over de ontvangen brieven of het invullen van de vragenlijsten kun je tot en met 28 november 2022 contact opnemen met I&O Research, het bureau dat de brieven verstuurt en de vragenlijsten voor de GGD verwerkt, via e-mail of telefoonnummer 0800-0191 (gratis).

Voor andere vragen over het onderzoek kun je contact opnemen met Team Epidemiologie van GGD Hollands Noorden.