Welzijn, eenzaamheid en depressie

Inwoners met psychische problemen delen dit niet (graag) met anderen. Hulp zoeken is vaak lastig. Mensen in hun omgeving kunnen een  belangrijke rol spelen en levens redden. Gemeente Hoorn, gemeente Alkmaar, GGD Hollands Noorden en GGZ Noord-Holland-Noord willen meer mensen hiervan bewust maken.

Online hulp en informatie

De cijfers in Noord-Holland Noord en met name in de regio Westfriesland liegen er niet om. 1 op de 5 jongeren denkt weleens aan zelfmoord. Mannen van middelbare leeftijd in Noord-Holland-Noord hebben vaker depressieve gedachten dan andere mannen.

De regio Westfriesland is aangesloten bij de aanpak van 113 Zelfmoordpreventie. Doel van de aanpak is minder zelfmoord(pogingen), het taboe doorbreken en betere doorverwijzing organiseren. De aanpak is gericht op het trainen van professionals en maatschappelijk betrokken inwoners. Denk aan leraren, sportcoaches of medewerkers van maatschappelijke organisaties. Zij hebben een sleutelpositie als het gaat om zelfmoordpreventie. Door signalen te herkennen en een gesprek te beginnen, kunnen zij een leven redden.

Denk jij aan zelfmoord? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 113 of 0800-113 (gratis) of de chat.