Meldpunt Vangnet & Advies (OGGZ)

Maak je je zorgen over iemand die sociaal en/of psychisch kwetsbaar is? Dan kun je terecht bij Meldpunt Vangnet & Advies. Dit is een regionaal advies- en meldpunt voor inwoners en professionals met (niet-acute) zorgen over inwoners van Noord-Holland-Noord. 

Meldpunt Vangnet & Advies is actief in de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). Deze zorg richt zich op mensen die zelf meestal geen directe hulpvraag hebben. Soms is er geen passende reguliere zorg aanwezig of weet men niet waar de nodige zorg te vinden is. Er zijn ook mensen die zorg nodig hebben, maar deze niet willen hebben: zorgmijders.  Vaak hebben mensen op diverse gebieden problemen. Denk aan: financiële problematiek, verwaarlozing, sociaal isolement en verward ofwel onbegrepen gedrag.  

Melden is erger voorkomen 

Ben je bezorgd over iemand? Het is belangrijk om dit te melden voordat de situatie ernstig(er) wordt. De betrokkene over wie je meldt kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen. Soms is het voldoende voor Vangnet & Advies om contact op te nemen met een familielid of de huisarts van de betrokkene. Soms is er meer nodig: hier kan het team ‘bemoeizorg’ inzetten.

We hebben de kennis en ervaring om mensen actief te benaderen. We kijken samen met hen naar wat er nodig is. Wij doen dit met de nodige aandacht voor de omgeving van kwetsbare inwoners: familieleden, buren, naasten. 

Is er echt geen mogelijkheid is om iemand vrijwillig naar zorg te leiden? Maar dreigt er wel een gevaarlijke situatie als gevolg van iemands psychische problemen, dan heeft Meldpunt Vangnet & Advies ook nog de mogelijkheid om verplichte zorg aan te vragen (vanuit de Wet verplichte GGZ). 

Hoe kun je melden?

Stuur een e-mail naar (afhankelijk van waar je woont):

Stappenplan na melding

Wij registreren de melding en zoeken uit of de persoon al professionele zorg krijgt. Aan de hand van de informatie van de melder en eventueel aanwezige hulpverlener brengen we in beeld wat er aan de hand is. Indien nodig doen wij huisbezoeken. Bijvoorbeeld als iemand geen hulp wil maar dit eigenlijk wel nodig heeft. We leggen contact met het doel samen met de cliënt een plan van aanpak op te stellen om de problemen op te lossen of de cliënt toe te leiden naar passende zorg. Meldpunt Vangnet & Advies werkt veel samen met verschillende organisaties zoals: verslavingszorg, GGZ, MEE & De Wering, sociale wijkteams, algemeen maatschappelijk werk, Veilig Thuis, politie, woningcorporaties en thuiszorg. 

Bij Meldpunt Vangnet & Advies kun je meldingen doen of advies vragen over mensen die:  

  • vreemd (‘gek’) en zorgwekkend gedrag laten zien
  • niet weten waar zij met hun probleem naar toe kunnen 
  • diep in de schulden zitten en geen hulp zoeken
  • dak- of thuisloos zijn of dreigen te worden 
  • vereenzamen
  •  zichzelf verwaarlozen of worden verwaarloosd
  •  hun woning ernstig verwaarlozen
  • in andere zorgwekkende situaties verkeren 
  • door hun zorgwekkende situatie/gedrag voor overlast zorgen

Deze doelgroep omschrijven wij als: kwetsbare inwoners van alle leeftijden die verontrustend gedrag vertonen, problemen hebben op meerdere leefgebieden en zelf geen zorgvraag stellen of door de mazen van het bestaande zorg- en hulpverleningsnetwerk vallen.   

De WvGGZ geldt voor mensen bij wie een psychische stoornis leidt tot gedrag dat ernstig nadeel veroorzaakt voor henzelf of voor anderen. Ernstig nadeel kan zijn dat de persoon zelf in gevaar is, maar ook dat de omgeving in gevaar is. In deze situatie is goede zorg van groot belang om deze persoon, maar ook zijn omgeving te beschermen.

Hoe werkt de Wvggz?

Bekijk de film van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Waarom melden?

Als vrijwillige zorg niet mogelijk is om het ernstige nadeel weg te nemen, is verplichte zorg mogelijk. Je kunt dan melden in het kader van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ).
De GGD doet dit voor de volgende gemeenten: Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Dijk en Waard, Drechterland, Enkhuizen, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel.

Wat gebeurt er met je melding?

Na de melding onderzoekt het Meldpunt welke hulp nodig is. Is mogelijk verplichte zorg nodig, dan wordt een onderzoek gestart. Na dit onderzoek wordt besloten of de aanvraag voor een zorgmachtiging (ZM) nodig is. Zo ja, dan vragen wij (Meldpunt Vangnet & Advies) de zorgmachtiging (ZM) aan bij de Officier van Justitie. De rechter beslist uiteindelijk of verplichte zorg ingezet wordt. De verplichte zorg kan in een zorginstelling, maar ook in een polikliniek of thuis geboden worden.

Meldpunt Vangnet & Advies van GGD Hollands Noorden is werkzaam in de regio Noord-Holland-Noord. Dit betreft de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Dijk en Waard, Drechterland, Enkhuizen, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel. 

V&A werkt vanuit 3 locaties, gevestigd in de centrumgemeenten: Alkmaar, Den Helder en Hoorn.