Meldpunt Vangnet & Advies (OGGZ)

Maak je je zorgen over iemand die sociaal kwetsbaar is? Dan kun je terecht bij Meldpunt Vangnet & Advies. Meldpunt Vangnet & Advies is onderdeel van GGD Hollands Noorden. Het is een regionaal advies- en meldpunt voor inwoners en professionals met (niet acute) zorgen over sociaal kwetsbare mensen.

Dit meldpunt zorgt dat degene over wie een melding wordt gedaan, zo snel mogelijk terechtkomt bij juiste zorg en/of ondersteuning. Meldpunt Vangnet & Advies is onderdeel van de afdeling OGGZ van GGD Hollands Noorden.

Overlast en verwaarlozing

De OGGZ is een afdeling binnen de GGD. OGGZ staat voor: Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. De afdeling OGGZ richt zich op sociaal kwetsbare mensen. Deze mensen vallen vaak buiten de samenleving en zijn onvoldoende in staat om in hun eigen bestaansvoorwaarden te voorzien. Ook hebben zij vaak op diverse gebieden problemen. Denk hierbij o.a. aan: financiële problematiek, verwaarlozing, sociaal isolement en onbegrepen gedrag. Voorheen werden ook termen als verward gedrag, gek en gestoord gebruikt. Tegenwoordig proberen we respectvol zorg te bieden en de persoon in kwestie ook zo te benaderen.

Bemoeizorg is erger voorkomen

Deze mensen zijn vaak eenzaam en vinden het moeilijk hulp te vragen, ook in de zorg voor bijvoorbeeld kinderen of huisdieren. Of ze mijden zelf de zorg. Familie of buren merken vaak als eersten dat het met iemand niet goed gaat. Ook doordat er overlast kan ontstaan, bijvoorbeeld door huisvervuiling en/of verslaving.

Ben je bezorgd over iemand? Het is belangrijk om dit te melden voordat de situatie ernstig wordt. De betrokkene kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen. We noemen dit ook wel bemoeizorg. Hiermee kan mogelijk worden voorkomen dat de persoon meer schulden maakt, (meer) drugs gaat gebruiken en verslaafd raakt, met een uithuiszetting te maken krijgt en dus dakloos/zwerver wordt. Als het nodig is, dan werken we samen met GGZ Noord-Holland Noord.

Hoe kun je melden?

Meldpunt Noord-Kennemerland

Meldpunt Kop van Noord-Holland

Meldpunt West-Friesland

Meldpunt NHN

Stappenplan na melding

Wij registreren de melding en zoeken uit of de persoon al professionele zorg krijgt. Aan de hand van de informatie van de melder en eventueel aanwezige hulpverlener maken we een situatieschets. Zo nodig doen wij huisbezoeken. Daarna stellen we samen met de cliënt een plan van aanpak op met als doel de problemen op te lossen of de cliënt toe te leiden naar passende zorg. Meldpunt Vangnet & Advies werkt veel samen met verschillende organisaties zoals: verslavingszorg, GGZ, MEE & De Wering, sociale wijkteams, algemeen maatschappelijk werk, Veilig Thuis, politie, woningcorporaties en thuiszorg.

Je buurvrouw doolt ’s avonds op straat zonder jas rond. Je oudste broer kan eigenlijk niet meer zelfstandig wonen. Hij liet laatst zelfs de voordeur openstaan toen hij ging wandelen. Je ziet bij de supermarkt altijd een man op een bankje zitten. Hij oogt vervuild en praat in zichzelf. Allemaal voorbeelden van verward gedrag, mensen die bezorgdheid oproepen. Soms brengen psychische problemen mensen in een moeilijke situatie. Ze verwaarlozen zichzelf, zorgen voor overlast en raken in een sociaal isolement. In hun leven spelen veel problemen. Ze zijn in de war en kunnen op niemand terugvallen. Het zijn mensen die hulp nodig hebben, maar vaak durven ze geen hulp te vragen of willen ze dat niet.

Steeds vaker krijgen politie en andere publieke dienstverleners te maken met mensen die verward gedrag vertonen. Deze mensen zijn kwetsbaar en roepen bezorgdheid op in hun naaste omgeving. Soms zorgen zij voor overlast op openbare plekken. Als deze mensen acute hulp nodig hebben biedt de crisisdienst van de GGZ uitkomst. Maar vaak is acute hulp (nog) niet nodig. In dat geval kan de persoon die verward gedrag vertoont aangemeld worden bij het Meldpunt Vangnet & Advies.

De WvGGZ geldt voor mensen bij wie een psychische stoornis leidt tot gedrag dat ernstig nadeel veroorzaakt voor henzelf of voor anderen. Ernstig nadeel kan zijn dat de persoon zelf in gevaar is, maar ook dat de omgeving in gevaar is. In deze situatie is goede zorg van groot belang om deze persoon, maar ook zijn omgeving te beschermen.

Hoe werkt de Wvggz?

Bekijk de film van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Waarom melden?

Als vrijwillige zorg niet mogelijk is om het ernstige nadeel weg te nemen, is verplichte zorg mogelijk. Je kunt dan melden in het kader van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ).
De GGD doet dit voor de volgende gemeenten: Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Dijk en Waard, Drechterland, Enkhuizen, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel.

Wat gebeurt er met je melding?

Na de melding onderzoekt het Meldpunt welke hulp nodig is. Is mogelijk verplichte zorg nodig, dan wordt een onderzoek gestart. Na dit onderzoek wordt besloten of de aanvraag voor een zorgmachtiging (ZM) nodig is. Zo ja, dan vragen wij (Meldpunt Vangnet & Advies) de zorgmachtiging (ZM) aan bij de Officier van Justitie. De rechter beslist uiteindelijk of verplichte zorg ingezet wordt. De verplichte zorg kan in een zorginstelling, maar ook in een polikliniek of thuis geboden worden.

Het Meldpunt Vangnet & Advies helpt mensen die in een vervuild huis wonen. De bewoners van zo’n huis, of de omgeving, kunnen er last van hebben. Bijvoorbeeld door stankoverlast of omdat er veel ongedierte in de woning aanwezig is. Soms staan huizen zo vol met spullen dat het onveilig is, er kan bijvoorbeeld sneller brand ontstaan.

Een vervuild huis melden?

Als je vermoedt dat een woning vervuild is of als je stankoverlast ervaart, kun je dit melden bij het team Meldpunt Vangnet & Advies in je regio. Je kunt een melding doen. Zie: Melden bij Meldpunt Vangnet & Advies

Meldpunt Vangnet & Advies van GGD Hollands Noorden is werkzaam in de regio Noord-Holland-Noord. Dit betreft de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Dijk en Waard, Drechterland, Enkhuizen, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel.