Meldpunt Vangnet & Advies (OGGZ)

Signaleer je in jouw omgeving verwaarlozing, financiële problemen, eenzaamheid, mishandeling en/of verward gedrag? Als mensen de weg naar hulp niet weten te vinden of hulp vermijden, kun je contact opnemen met het Meldpunt Vangnet & Advies/OGGZ (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg). We noemen dit ook wel ‘bemoeizorg’. Het gaat hierbij vaak om mensen met meerdere problemen.

Na een melding legt het OGGZ team contact en wordt geprobeerd om vertrouwen te winnen. Als deze vertrouwensbasis er is, dan kan passende hulpverlening worden geboden. Het doel is om de gezondheid van kwetsbare mensen te verbeteren en ervoor te zorgen dat zij een stabiel leven kunnen leiden.

Man kijkt somber uit raam.

Het OGGZ team werkt intensief samen met de GGZ, maatschappelijke opvang, woningbouwcorporaties, huisartsen, GGD en politie. Heeft de persoon in kwestie kortgeleden nog zorg ontvangen vanuit de GGZ? Dan hoort deze instelling contact op te nemen. Signaleer je in jouw omgeving verwaarlozing, mishandeling en/of verward gedrag? Maak een melding bij het Meldpunt OGGZ.

Bel 088-01 00 521 (ma t/m vrij 08.30-17.00 uur) of stuur een e-mail naar:

Meldpunt Noord-Kennemerland
Meldpunt Kop van Noord-Holland
Meldpunt West-Friesland
Meldpunt NHN