Regenboogpeiling NHN

Regenboogpeiling Noord-Holland-Noord 2024 gestart
Vanaf Paarse Vrijdag (8 december 2023) start de Regenboogpeiling NHN 2024. Dit is een online vragenlijstonderzoek naar het welzijn en de ervaringen van LHBTIQA+ personen in de regio NHN. In 2022 is dit onderzoek voor het eerst uitgevoerd en deze wordt nu herhaald. GGD Hollands Noorden voert dit onderzoek uit in opdracht van de gemeenten Alkmaar en Hoorn.

Logo deelnemers: onderzoeksbureau NHN GGD Hollands Noorden, Gemeente Alkmaar en gemeente Hoorn

Waarom dit onderzoek?

GGD Hollands Noorden en de gemeenten vinden het belangrijk dat iedereen kan zijn wie hij/zij/hen is. De Regenboogpeiling brengt in kaart hoe het gaat met LHBTIQA+ inwoners uit NHN en gaat na welke ervaringen en behoeften zij hebben. In 2022 is de Regenboogpeiling NHN voor het eerst uitgevoerd. Door het onderzoek te herhalen kunnen we kijken of er veranderingen zijn in de ervaringen van LHBTIQA+ personen. De resultaten dragen ook bij aan de ontwikkeling van het gezondheids- en regenboogbeleid in de regio.

Handen maken een hartje op achtergrond lhbtiqa+ vlag

Doelgroep van de Regenboogpeiling NHN

Woon je in één van de gemeenten in NHN, identificeer je jezelf als LHBTIQA+ persoon én ben je 16 jaar of ouder, dan nodigen we je van harte uit om de vragenlijst in te vullen! Met deze vragenlijst kun je je laten horen: wat gaat er goed, waar maak jij je zorgen over, wat kan er beter. Op die manier draag je bij aan de acceptatie van LHBTIQA+ personen in jouw gemeente en regio. Voor een goed beeld is het belangrijk dat zoveel mogelijk LHBTIQA+ personen de vragenlijst invullen, ongeacht of jouw ervaringen positief of negatief zijn. Het gaat om jouw mening en jouw ervaringen. Het onderzoek is anoniem. Ga naar RegenboogpeilingNHN.nl of klik op onderstaande knop om de vragenlijst te starten.

Vragenlijst

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Er worden onder andere vragen gesteld over openheid en acceptatie door familie, vrienden, je omgeving. Een deel van de vragen gaat over hoe veilig je je voelt in je woonomgeving, je welbevinden en de behoefte aan ondersteuning of hulp op het gebied van LHBTIQA+. Het onderzoek is anoniem. Dit betekent dat we aan de antwoorden geen naam of adres koppelen. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en de resultaten zullen niet te herleiden zijn tot een persoon.

Resultaten

Halverwege 2024 worden de resultaten van de Regenboogpeiling NHN gepubliceerd op de Gezondheidsatlas van GGD Hollands Noorden