Kindermonitor 2021

GGD Hollands Noorden voerde van maart t/m mei 2021 voor de derde keer de Kindermonitor uit. Dit onderzoek gaat over gezondheid, welzijn en leefstijl van kinderen van 0 t/m 11 jaar in onze regio.

Ouders van ruim 10.000 kinderen van 0 t/m 11 jaar uit alle 16 gemeenten in Noord-Holland-Noord hebben in het voorjaar van 2021 een vragenlijst ingevuld. Deze lijst werd verspreid via consultatiebureaus, kinderdagverblijven, basisscholen en sociale media. De vragen gingen over lichamelijke en psychische gezondheid, corona, thuissituatie, sporten en bewegen, opvoeding, vrijetijdsbesteding, (borst)voeding, huilgedrag en gebruik van gezondheidszorg.

Ouders van ruim 10.000 kinderen van 0 t/m 11 jaar uit alle 16 gemeenten in Noord-Holland-Noord hebben in het voorjaar van 2021 een vragenlijst ingevuld. Deze lijst werd verspreid via consultatiebureaus, kinderdagverblijven, basisscholen en sociale media. De vragen gingen over lichamelijke en psychische gezondheid, corona, thuissituatie, sporten en bewegen, opvoeding, vrijetijdsbesteding, (borst)voeding, huilgedrag en gebruik van gezondheidszorg.

De resultaten van het onderzoek kunnen door gemeenten, GGD Hollands Noorden, andere zorg- en welzijnsorganisaties en scholen worden gebruikt om het jeugdbeleid verder te ontwikkelen, te evalueren en aan te passen.