Gezondheidsmonitor Jeugd

GGD Hollands Noorden doet elke 4 jaar een grootschalig onderzoek onder leerlingen van de klassen 2 en 4 op scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 was een extra onderzoek. Het is onderdeel van een landelijk onderzoek in samenwerking met het RIVM in opdracht van het Ministerie van VWS. 

GGD Hollands Noorden onderzocht in 2021 de invloed van corona op de gezondheid en het welzijn van jongeren in onze regio. De resultaten worden gebruikt om scholen, gemeenten en andere organisaties te adviseren over het gezondheidsbeleid voor jongeren. Ook voor landelijk beleid wordt gekeken naar gegevens uit dit onderzoek.

Groepje vrolijke tieners zitten samen buiten.

Leerlingen op het voortgezet onderwijs hebben vragen beantwoord over gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd en school en de gevolgen van corona. De deelname was vrijwillig en de antwoorden zijn uiteraard strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

Resultaten

Met de resultaten van het onderzoek wordt landelijk en lokaal beleid ontwikkeld om de gezondheid en leefstijl van leerlingen te bevorderen. Een deel van de gezondheids- en/of welzijnsproblemen op latere leeftijd zijn te voorkomen of uit te stellen op jeugdige leeftijd. Hoe meer jongeren meedoen met het onderzoek, hoe beter beeld gemeenten en landelijke overheid krijgen van de jeugd en hoe gerichter er beleid kan worden gemaakt. De resultaten geven ook scholen inzicht in de gezondheid en leefstijl van hun eigen leerlingen en de factoren die hierop van invloed zijn. Scholen kunnen deze gegevens gebruiken voor hun schoolgezondheidsbeleid. Leerlingen met een goede gezondheid en gezonde leefstijl presteren immers beter op school.