Straling

Wat zijn de effecten van telefoons, zendmasten, hoogspanningslijnen en trafohuisjes op je gezondheid? Wat kun je doen om gezondheidsschade door UV-straling te voorkomen?