Straling

Van de zon tot aan je mobiele telefoon: straling is elk moment van de dag aanwezig. Welke effecten heeft dit op je gezondheid? Hier is steeds meer over bekend.

Wat doet GGD Hollands Noorden?

Telefoons, zendmasten, UV straling, hoogspanningslijnen en trafohuisjes kunnen invloed hebben op je gezondheid. GGD Hollands Noorden werkt continu aan het beschermen en verbeteren van de gezondheid van de inwoners van Noord-Holland-Noord. Wat kun je zelf doen om je te beschermen tegen straling en de gevolgen hiervan?