Mentale gezondheid kinderen, jongeren en jongvolwassenen in regio

In mei van dit jaar heeft GGD Hollands Noorden in samenwerking met GGZ Noord-Holland-Noord het werken aan meer mentale gezondheid voor kinderen (-9 mnd.-12 jaar), jongeren en jongvolwassenen (12–27 jaar) in Noord-Holland-Noord opgepakt. Het gaat om samenwerking van verschillende partijen in een ecosysteem, met als doel dat kinderen, jongeren en jongvolwassenen veerkrachtig en flexibel kunnen omgaan met wat er op hen afkomt.

Oog voor mentale gezondheid

Uit cijfers van de GGD blijkt dat kinderen, jongeren en jongvolwassenen in Noord-Holland-Noord o.a. door corona en de huidige tijdsgeest meer dan gemiddeld kampen met psychische klachten, stress en vermoeidheid. De problemen komen vaak pas in beeld, wanneer er zwaardere inzet van zorg noodzakelijk is. Maar we kunnen mentale klachten ook voorkomen, zodat zorg niet of minder snel nodig is. Bijvoorbeeld wanneer kinderen en jongeren opgroeien in een omgeving waar oog is voor mentale gezondheid, waarbij zij weten dat ups en downs bij het leven horen en hebben geleerd veerkrachtig met die uitdagingen om te gaan.

Er eerder bij zijn

Het werken aan meer mentale gezondheid vloeit voort uit de bestuurlijke samenwerking  Noord-Holland-Noord Gezond. Het is de ambitie om de mentale gezondheid van kinderen, jongeren en jongvolwassenen op de agenda te zetten, zodat we ‘er eerder bij zijn’. Hiervoor is het van belang dat partijen in verschillende domeinen – onderwijs, sociaal domein, zorg, cultuur en sportverenigingen en opvang – nauw met elkaar in verbinding staan, en aandacht hebben voor mentale gezondheid. Dat organisaties weten welk ondersteuningsaanbod er is op het vlak van mentale gezondheid en welke middelen beschikbaar zijn. Ook het ter inspiratie met elkaar delen van beloftevolle initiatieven kan bijdragen aan veerkracht van onze jongeren.

Samen optrekken?

Mentale gezondheid beperkt zich niet tot zorg. Kinderen en jongeren komen op veel plekken. En op al die plekken kan worden gewerkt aan mentale gezondheid. Daarom wil GGD Hollands Noorden de samenwerking tussen verschillende partijen bevorderen. We inventariseren de ondersteuningsbehoefte en proberen elkaar te inspireren met goede voorbeelden van mentale gezondheidsinitiatieven. Dit doen we uiteraard niet alleen. GGD Hollands Noorden werkt samen met GGZ Noord-Holland Noord. Ook sluiten we graag aan bij coalities van onderwijsinstellingen, zorg, cultuur etc., met oog voor mentale gezondheid. We gaan graag met deze partijen in gesprek.

Contact

Wil je meer weten over de beweging Mentale Gezondheid of bijdragen? Neem dan contact op met Meike Hornstra,  .