GGD Hollands Noorden stopt met GGiD

Het bestuur van GGD Hollands Noorden heeft, samen met de besturen van GGD regio Utrecht en GGD Twente, deze week besloten om te stoppen met de ontwikkeling van het zogeheten GGD Digitaal Dossier (GGiD). De ontwikkeling van dit dossier bleek een moeizaam proces. Vanwege een blijvend verschil van inzicht over de kwaliteit en functionaliteit van het GGiD is een impasse ontstaan.  

De kwaliteit van de dienstverlening JGZ in de betrokken regio’s gaat door, zoals inwoners van ons gewend zijn

Het besluit om te stoppen valt zwaar, mede vanwege de financiële consequenties voor de GGD en daarmee ook voor de gemeenten. De GGD is door de ontstane situatie genoodzaakt de investeringen die gedaan zijn, ineens af te boeken. Dit betreft voor GGD Hollands Noorden een bedrag van 3,9 miljoen euro. Het algemeen bestuur van de GGD is er echter van overtuigd dat dit een noodzakelijke stap is. Voor ouders en/of kinderen in ons werkgebied en GGD-medewerkers is een toegankelijk en goed werkend digitaal dossier van dermate groot belang dat doorgaan met het huidige proces geen optie is.

Complex

Met het GGiD wilden wij komen tot een nieuwe eigentijdse dossierapplicatie voor de Jeugdgezondheidszorg. Een dossier dat niet geleid wordt door een leverancier, maar juist tot stand komt vanuit het oogpunt van de inwoner en professional. Met oog voor interactie, innovatie en de menselijke maat. Het nieuwe dossier moest er ook voor zorgen dat professionals beter toegerust zijn en overal toegang hebben tot dossiers. Daarnaast moest het digitaal dossier het mogelijk maken voor ouders en/of kinderen om toegang te hebben tot onderdelen van het dossier.  

De drie betrokken GGD’en Hollands Noorden, Regio Utrecht en Twente hebben lang vertrouwen gehad in het realiseren van het digitaal dossier. Helaas blijkt dat na een lang proces, dat moeizaam is verlopen, een verschil van inzicht is ontstaan over de kwaliteit en functionaliteit van het GGiD.

Vervolgstappen

In de komende tijd onderzoeken we hoe het beëindigen van het bouwproces van het GGiD  in formele zin vorm kan krijgen. Het is van cruciaal belang om de vervolgstappen zorgvuldig vorm te geven. Dit om te voorkomen dat de economische, juridische en/of financiële positie van de GGD’en schaadt. Definitieve besluitvorming hierover volgt later dit jaar. In alle betrokken regio’s wordt het traject van het GGiD geëvalueerd. De kwaliteit van de dienstverlening van de Jeugdgezondheidszorg in de betrokken regio’s gaat door, zoals inwoners van ons gewend zijn.

Achtergrond

Vanaf 2008 bestaat voor gemeenten een wettelijke verplichting om binnen de Jeugdgezondheidszorg cliëntgegevens digitaal vast te leggen. In 2015 is gestart met de voorbereiding om te komen tot een nieuw digitaal dossier. Tijdens de start van het project bestond er nog geen enkel digitaal dossier dat aan alle eisen voldeed. Dit was de reden voor de drie betrokken GGD’en (Hollands Noorden, Regio Utrecht en Twente) om destijds samen opdracht te geven voor de bouw van een nieuw digitaal dossier.