Gesprek met jeugdverpleegkundige of -arts 

Als leerlingen in de 2e of 4e klas vragen hebben over hun gezondheid, ontwikkeling of andere zaken, dan kunnen zij een persoonlijk gesprek inplannen met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts.  

De jeugdverpleegkundigen en -artsen zijn onafhankelijk en staan los van school, ouders of de huisarts. Als je als ouder/opvoeder vragen hebt of je zorgen maakt over je kind, dan kun je ook contact opnemen met de jeugdverpleegkundige of -arts.