Gezondheidsonderzoek 10-11 jaar

Als je kind 10-11 jaar oud is, wordt hij gezien door de doktersassistent die hiervoor langskomt op de basisschool. Dit gezondheidsonderzoek gaat over de lichamelijke ontwikkeling, gezondheid, gedrag en opvoeding. 

Meisje in de klas lacht naar camera met pen in de hand.

Vóór het onderzoek ontvang je 2 vragenlijsten op je huisadres. Deze kun je invullen en meenemen naar de afspraak. De vragenlijsten worden bewaard in het digitale dossier van je kind, zodat de jeugdarts ze kan inzien.

De doktersassistente meet en weegt je kind en doet zo nodig een ogentest. Het kan zijn dat het team van Jeugdgezondheidszorg contact met je opneemt naar aanleiding van dit onderzoek. Heb jij zelf vragen over de ontwikkeling en gezondheid van je kind? We beantwoorden deze graag. Je kunt ook een aanvullend gesprek aanvragen als je hieraan behoefte hebt.  

Privacy & toestemming

Vanzelfsprekend gaan wij zorgvuldig om met de privacy van jou en je kind. Uitleg hierover vind je in onze privacyverklaring. Hier lees je ook wat je kunt doen als je geen toestemming geeft voor gezondheidsonderzoeken.