Tijgermug

De tijgermug (Aedes albopictus) is een zwart-wit gestreepte, exotische mug die van nature niet in Nederland voorkomt. De mug kan, alleen als hij zelf besmet is, dengue (knokkelkoorts) of chikungunya overdragen. In Nederland komen deze ziektes alleen voor bij mensen die pas naar (sub)tropische gebieden op reis zijn geweest en daar gestoken zijn door een mug.

De muggen leggen eitjes in kleine stilstaande waterpoeltjes, zoals bloempotten, gebruikte banden, emmertjes, vaasjes, dakgoten en regentonnen. Grote wateroppervlakten, zoals sloten, kanalen en plassen zijn geen geschikte broedplaats voor de tijgermug. In Nederland is het nog niet voorgekomen dat iemand ziek is geworden van een steek van een tijgermug uit Nederland.

Voorkom verspreiding en vestiging tijgermug

  • Ruim in de buitenruimte bakken, emmers, gieters, bloempotten, schaaltjes, kruiwagens, kinderspeelgoed, dekzeiltjes etc. zo veel mogelijk op en keer ze regelmatig om als er water instaat.
  • Dek regentonnen muggendicht af met een deksel of fjnmazig net.
  • Zorg dat dakgoten van onder meer tuinhuisjes goed kunnen doorlopen.
  • Schrob de binnenkant van containers waar water in heeft gezeten om eitjes te verwijderen.
  • Kies een vast moment in de week om de tuin te controleren op stilstaand water.

Zo herken je de tijgermug

  • Het lijfje van de Aziatische tijgermug is kleiner dan een 10-eurocent-munt. In het algemeen zijn ze dus kleiner dus dan de gewone huissteekmug.
  • Tijgermuggen zijn duidelijkzwart-wit, met een wit streepje op de rug en ongevlekte vleugel.

Denk je dat je een tijgermug hebt gezien?

  • Probeer de mug te vangen of dood te slaan.
  • Maak een aantal foto’s van de mug tegen een neutrale achtergrond.
  • Bewaar de mug voor mogelijk onderzoek en doe de melding.

De NVWA beoordeelt of het daadwerkelijk om een tijgermug gaat. Het kan zijn dat de NVWA contact met je opneemt voor extra informatie.

Rol van de NVWA

De NVWA houdt zich op locaties waar de tijgermug gesignaleerd wordt bezig met de monitoring en bestrijding van deze muggen. Deze maatregelen worden uit voorzorg genomen om te voorkomen dat de tijgermug zich in Nederland gaat vestigen.

Infografic Aziatische tijgermug in 2023

Rol van de GGD

Omdat deze mug infecties kan overdragen, wordt de GGD ook altijd op de hoogte gesteld van een vondst van de tijgermug. Mensen kunnen bij de GGD terecht als zij vragen hebben over hun gezondheid. De GGD geeft dan uitleg en advies. 

Meer informatie over de tijgermug

Wil je weten hoe je een tijgermug herkent? Hoe je je vondst meldt? Kijk bij de NVWA (o.a. over melden). Op de website van het RIVM vind je antwoorden op veelgestelde vragen.