Resultaten Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

Uit onderzoek onder 2e en 4e klassers van het voortgezet onderwijs blijkt dat meer jongeren in Noord-Holland-Noord last hebben van mentale problemen. Denk aan eenzaamheid, somberheid en angst dan vóór de coronaperiode. Ook voelen jongeren zich minder gelukkig dan in 2019 en gebruiken zij vaker genotmiddelen.

Gebeurtenissen tijdens de coronaperiode, zoals quarantaine, coronabesmetting en ziekte of overlijden van een naaste, kunnen grote impact hebben op het welzijn van jongeren. 1 op de 5 jongeren heeft nog steeds last van een dergelijke gebeurtenis. Het onderzoek is uitgevoerd onder bijna 6.000 leerlingen.

Normaal gesproken voeren alle GGD’en in Nederland, samen met het RIVM en GGD GHOR Nederland, eens in de 4 jaar een grootschalig onderzoek uit naar gezondheid, welbevinden en leefstijl van jongeren in het voortgezet onderwijs: de Gezondheidsmonitor Jeugd. Vanwege de coronaperiode is er in het najaar van 2021 een extra editie van dit onderzoek ingelast: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021.

Door de gegevens van deze extra meting te vergelijken met voorgaande metingen van de Gezondheidsmonitor Jeugd krijgen we een goed beeld van de impact van de coronaperiode op de fysieke en mentale gezondheid van jongeren. Met de resultaten van het onderzoek wordt landelijk en lokaal beleid ontwikkeld om de gezondheid en leefstijl van leerlingen te bevorderen.

Tieners werken samen aan schoolwerk.

Netwerk GOR (gezondheidsbevordering bij Rampen)

De GGD’en voerden de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 uit in het kader van de GOR-COVID-19 Integrale Gezondheidsmonitor. Hierbij wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het RIVM, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum; samen het Netwerk GOR. ZonMw is namens het ministerie van VWS opdrachtgever van de monitor.