Kindermonitor

GGD Hollands Noorden voerde van maart t/m mei 2021 voor de derde keer de Kindermonitor uit. Dit onderzoek gaat over gezondheid, welzijn en leefstijl van kinderen van 0 t/m 11 jaar in onze regio.

Ouders van ruim 10.000 kinderen van 0 t/m 11 jaar uit alle 16 gemeenten in Noord-Holland-Noord hebben in het voorjaar van 2021 een vragenlijst ingevuld. Deze lijst werd verspreid via consultatiebureaus, kinderdagverblijven, basisscholen en sociale media. De vragen gingen over lichamelijke en psychische gezondheid, corona, thuissituatie, sporten en bewegen, opvoeding, vrijetijdsbesteding, (borst)voeding, huilgedrag en gebruik van gezondheidszorg.

Drie kinderen aan het werk in de klas.

Opvallende resultaten

  • Meer kinderen hebben een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt
  • Er is een stijging van het aantal conflicten binnen het gezin, problemen met psychische gezondheid van ouders en echtscheidingen
  • Meer kinderen hebben een verhoogd risico op sociaal-emotionele problemen
  • Ouders lijken vaker ontevreden over de woonomgeving
  • Kinderen drinken vaker water
  • Minder kinderen bewegen minstens één uur per dag
  • Ouders praten vaker met hun kind over seksualiteit
  • Kinderen kijken vaker naar een beeldscherm, maar ouders hebben vaker afspraken en regels over beeldschermgebruik en ouders weten vaker wat hun kind doet op het internet
  • Meer ouders geven aan de opvoeding als (zeer) moeilijk te ervaren

De resultaten van het onderzoek kunnen door gemeenten, GGD Hollands Noorden, andere zorg- en welzijnsorganisaties en scholen worden gebruikt om het jeugdbeleid verder te ontwikkelen, te evalueren en aan te passen.