Jongvolwassenenmonitor

Vanaf 1 mei tot eind juli 2023 voerde GGD Hollands Noorden voor de vijfde keer een grootschalig onderzoek uit naar gezondheid en leefstijl onder jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar. In deze leeftijdsperiode verandert er van alles. Om meer inzicht te krijgen is onderzoek nodig dat zich specifiek richt op onderwerpen waar deze groep mee te maken krijgt. Dat is de Jongvolwassenenmonitor!

Online vragenlijst

Het onderzoek bestond uit het online invullen van een vragenlijst over gezondheid (psychisch en lichamelijk), welzijn, middelengebruik, seksualiteit, voeding, bewegen, eenzaamheid, mantelzorg en financiën. Dit kostte ongeveer 15 minuten. Meedoen was anoniem.

Deelname

Deelname aan de Jongvolwassenmonitor stond open voor alle inwoners van Noord-Holland-Noord in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar. Meedoen aan het onderzoek gebeurde anoniem. Opdrachtgevers van dit onderzoek zijn het programma In Control of Alcohol & Drugs en alle 16 gemeenten in Noord-Holland-Noord.