Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 

Resultaten Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2022 bekend

Op 20 juni zijn de landelijke en regionale resultaten van de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 gepubliceerd. Dit rapport beschrijft de gezondheidssituatie van de inwoners van 18 jaar en ouder in de regio Noord-Holland-Noord in het najaar 2022 in vergelijking met eerdere jaren (2020, 2016 en 2012) en met Nederland. Klik hier om het rapport te lezen en de downloaden.

Kernboodschappen

  • De algehele ervaren gezondheid en mentale gezondheid van de inwoners van Noord-Holland-Noord zijn in het najaar van 2022, vier maanden na het afschaffen van de laatste coronamaatregelen, flink verslechterd vergeleken met de vorige monitor in het najaar van 2020, ongeveer een half jaar na het begin van de coronaperiode in maart 2020.
  • Ook op andere uitkomsten, zoals alcoholgebruik, sociale uitsluiting, huiselijk geweld en moeite met rondkomen zijn in onze regio ongunstige trends te zien. De eerdere licht positieve trends in enkele leefstijlfactoren, zoals beweging en roken, lijken te stagneren.
  • De trends zijn vergelijkbaar met landelijk. Wel lijkt de mentale gezondheid in Noord-Holland-Noord over het algemeen iets beter dan landelijk. Ook zijn er in onze regio minder rokers en voldoen meer mensen aan de beweegrichtlijn dan landelijk. Het alcoholgebruik in Noord-Holland-Noord is hoger dan landelijk.
  • Voor veel onderwerpen zijn er verschillen te zien tussen groepen inwoners. Zo ervaren jongere volwassenen meer mentale problemen, gebruiken ze vaker genotmiddelen, voelen ze zich vaker sociaal uitgesloten en hebben ze meer moeite met rondkomen. Ouderen hebben een minder goede algehele ervaren gezondheid, zijn vaker ernstig eenzaam en geven vaker mantelzorg. Ook verschillen veel resultaten tussen mannen en vrouwen, naar het opleidingsniveau van mensen en tussen mensen die alleen of samen wonen.
  • Twee derde van de inwoners van Noord-Holland-Noord ervaarde in het najaar van 2022 nog positieve en/of negatieve gevolgen van de coronaperiode, zoals thuiswerken of minder goed in hun vel zitten. Of de verschillen in resultaten tussen 2020 en 2022 een direct gevolg zijn van de coronaperiode is niet duidelijk te zeggen. Ook andere problemen, zoals de oorlog in Oekraïne en de inflatie speelden de afgelopen jaren en kunnen gevolgen hebben gehad voor de gezondheid.

De Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen Corona

In het najaar van 2022 hebben 14.731 inwoners van 18 jaar en ouder uit alle 16 gemeenten in Noord-Holland-Noord een vragenlijst ingevuld over hun gezondheid, welbevinden en leefstijl, online of op papier. De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen voeren we normaal gesproken eens per vier jaar uit. Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is er een extra meting uitgevoerd waarbij we ook vragen naar de gevolgen van de coronaperiode. De resultaten van de monitor zijn input voor lokaal, regionaal en landelijk gezondheidsbeleid.

Het onderzoek is, net als in 2020, 2016 en 2012 door alle 25 GGD’en gelijktijdig en in samenwerking met het RIVM en CBS uitgevoerd. De vragenlijst bestond uit een landelijk verplichte basisset aan vragen, aangevuld met enkele regionale vragen van GGD Hollands Noorden

De rapporten

Alle resultaten zijn beschreven in het regiorapport Noord-Holland Noord en kun je vinden op de Gezondheidsatlas van GGD Hollands Noorden (www.gezondnhn.nl), bij ‘Publicaties’. Vanaf eind juli kun je daar ook de subregio- en gemeenterapporten vinden. De resultaten van vorige monitors vind je hier.

Meer informatie

Heb je vragen? Stuur een mail naar Team Epidemiologie.