Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 

De Gezondheidsmonitor wordt minimaal elke 4 jaar uitgevoerd in samenwerking met het RIVM, CBS en alle GGD’en in Nederland. In 2020 is dit onderzoek voor de derde keer gedaan. Bijna 19.000 inwoners van 18 jaar en ouder uit de 16 gemeenten in Noord-Holland-Noord hebben vragen beantwoord over gezondheid, welzijn, leefstijl, leefomgeving en de coronapandemie. 

Opvallende uitkomsten

  • Meer inwoners ervaren nu hun gezondheid als (zeer) goed
  • Het aantal rokers en alcoholgebruik is gedaald
  • Het risico op een angststoornis of depressie is gestegen onder inwoners van 18-65 jaar
  • Ook voelen deze inwoners zich vaker matig tot (zeer) ernstig eenzaam
  • Vooral jongere volwassenen ervaren meer psychosociale problemen dan in 2016
  • Het aantal mensen met overgewicht en dat voldoet aan de Beweegrichtlijn is (vrijwel) gelijk gebleven
  • Ouderen hebben vaker één of meer (preventieve) voorzieningen in huis
  • 1 op de 3 ouderen is gevallen in het afgelopen jaar
  • De resultaten in Noord-Holland-Noord zijn op veel gebieden positiever dan landelijk
Echtpaar op leeftijd samen op de fiets.

Op de Gezondheidsatlas staan de regio- en gemeenterapporten van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen. Hierin zijn de resultaten voor Noord-Holland-Noord vergeleken met eerdere jaren en met het landelijke beeld. Je kunt deze rapporten per gemeente bekijken, met gemeentelijke, regionale en landelijke cijfers, cijfers van eerdere jaren, per wijk en uitgesplitst naar groepen inwoners.

Gemeenten en andere organisaties gebruiken deze resultaten voor het ontwikkelen en aanpassen van gezondheidsbeleid voor volwassenen en ouderen, zoals bijvoorbeeld rondom eenzaamheid, bewegen, overgewicht, alcoholgebruik, ouderenmishandeling, valpreventie en mantelzorg.