Schadelijke stoffen

Stoffen als kwik, asbest, bestrijdingsmiddelen, lood, PFAS en koolmonoxide kunnen schadelijk zijn voor je gezondheid. Wat kun je doen om de risico’s te beperken?