Samen gezonder wonen

De wereld om ons heen is altijd in beweging. Zo ontdekken we ook steeds meer over wat een gezonde leefomgeving nu inhoudt. En wat we kunnen doen, aanpassen, aangeven en bevorderen, zodat iedereen de kans heeft om in een gezonde omgeving te wonen, te werken en op te groeien.

Hier zijn allerlei wetten en regels voor. Natuurlijk helpen die, vooral bij de inrichting van een wijk, buurt, dorp of stad. Maar een echt gezonde leefomgeving kan niet zonder inwoners.

Rookvrij opgroeien

Samen beschermen we opgroeiende kinderen tegen schadelijke gevolgen van (mee)roken. Het doel: een Rookvrije Generatie in 2035.

Doe mee!

Jij kunt, als inwoner van de regio Noord-Holland-Noord, meepraten over plannen voor de inrichting van de leefomgeving in jouw, wijk, buurt, dorp of stad. Participatie is een belangrijk onderdeel van de nieuwe Omgevingswet. Heel direct kun je in je eigen omgeving je tuin vergroenen, afval prikken in de wijk, geluidsoverlast beperken of zorgen dat je buurman met de scootmobiel veilig kan rijden op straat.

Ben je benieuwd wat er nog meer mogelijk is en waar jij inspraak in kunt hebben?