Geluid en je gezondheid

Harde muziek kan gehoorschade veroorzaken. Ander hinderlijk geluid kan komen van verkeer of een bromtoon, die wordt veroorzaakt door een laag-frequent geluid. Wat kun je doen om je gezondheid te bewaken.