Positieve Gezondheid

Het project Positieve Gezondheid is een bredere manier om te kijken naar gezondheid. Het accent ligt niet op ziekte, maar op veerkracht en op wat het leven betekenisvol maakt. Deze benadering draagt bij aan je vermogen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen om te gaan.

Het idee achter Positieve Gezondheid is bedacht door Machteld Huber. Zij introduceerde 6 dimensies, waarmee je aandacht en kracht geeft aan wat mensen zelf belangrijk vinden.

6 dimensies van Positieve Gezondheid

  • Lichaamsfuncties: Ik voel me gezond en fit
  • Mentaal welbevinden: Ik voel me vrolijk
  • Zingeving: Ik heb vertrouwen in mijn eigen toekomst
  • Kwaliteit van leven: Ik geniet van mijn leven
  • Meedoen: Ik heb goed contact met andere mensen
  • Dagelijks leven: Ik kan goed voor mezelf zorgen

Meer weten?

Wil je meer weten over Positieve Gezondheid? Ga naar de website van het Institute for Positive Health (IPH). Deze website is in het Nederlands.

Campagne 30dagengezonder

GGD Hollands Noorden sluit elk jaar in maart aan bij de campagne 30dagengezonder. Inwoners worden uitgedaagd om op positieve wijze een gezonde gewoonte aan te leren. Het doel is om in 30 dagen gewoontegedrag te doorbreken. Gezond leven is veel meer dan ‘goed eten’ of ‘vaker bewegen’. Je stelt jezelf van tevoren een uitdaging. Bijvoorbeeld: elke dag naar buiten, 30 dagen op tijd naar bed, niet snoepen, minder schermtijd, elke dag 10.000 stappen zetten of ’s avonds geen werkmail checken. Iedereen kan mee doen met de actie door een eigen gezonde uitdaging te kiezen. 90% van de deelnemers geeft aan dat het op deze manier lukt om de uitdaging vol te houden.