Dit doet de forensisch arts

In televisieseries en films zien we de forensisch arts vaak voorbij komen als er sprake is van een misdrijf. Maar ook in onderstaande situaties worden de forensisch artsen van GGD Hollands Noorden ingeschakeld. Onze artsen zijn 24/7 bereikbaar en werken in de regio Noord-Holland-Noord.

Arrestantenzorg

Eén van de belangrijkste onderdelen van het werk van een forensisch arts is de zorg voor mensen die gearresteerd zijn. Zodra iemand in een politiecel zit, neemt de forensisch arts de taken van de huisarts over. Soms schakelt de politie een arts in, maar de gearresteerde kan ook zelf vragen om de forensisch arts.

Onder invloed

De politie schakelt de forensisch arts in als een medische beoordeling nodig is. Bijvoorbeeld als de politie vermoedt dat de arrestant onder invloed is van alcohol en/of drugs of als bekend is dat de arrestant een ziekte heeft, waarvoor behandeling met medicijnen noodzakelijk is.

Medische toestand

In sommige gevallen verwijst de forensisch arts een arrestant door naar een ziekenhuis of naar de crisisdienst van de GGZ. Dit is op grond van de medische toestand van de arrestant. Iemand kan bijvoorbeeld verslaafd, gewond, suïcidaal of psychotisch zijn.

Lijkschouw

De forensisch artsen van GGD Hollands Noorden zijn benoemd als gemeentelijk lijkschouwers. Bij overlijden door een niet natuurlijke oorzaak, zoals ongevallen, zelfdoding of een vermoedelijke misdrijf, schakelt de politie de forensisch arts in. Als huisartsen of specialisten twijfelen of hun patiënt een natuurlijke dood is gestorven, dan wordt ook contact opgenomen met de forensisch arts om de situatie te bespreken.

Oudere vrouw verdrietig met handen voor gezicht

Euthanasie

De forensisch arts is als gemeentelijk lijkschouwer betrokken bij euthanasie. De forensisch arts gaat na of de euthanasie volgens de zorgvuldigheidseisen is uitgevoerd. De forensisch arts bespreekt de situatie met de uitvoerend huisarts/specialist en neemt de vereiste papieren in ontvangst.

Overlijden 0–18 jaar

Alle behandelend artsen zijn verplicht elk overlijden van een minderjarige te melden bij de forensisch arts. Als er sprake is van een onverklaard onverwacht overlijden, dan kan er nader onderzoek plaatsvinden naar de doodsoorzaak.

Afname van bloed en weefsel

Als iemand wordt aangehouden voor rijden onder invloed van alcohol of drugs, dan wordt de forensisch arts soms gevraagd om bloed af te nemen. Op deze manier kan er bepaald worden hoeveel alcohol, drugs of medicijnen er in het bloed zitten. Ook bij geweldplegers kan bloed worden afgenomen om te onderzoeken of er alcohol of drugs in het spel waren ten tijde van het incident.

Afname lichaamsmateriaal

In de meeste gevallen wordt DNA-onderzoek gedaan bij slachtoffers en verdachten van zeden- en geweldsdelicten. Na de afname van lichaamsmateriaal, kan het DNA onderzocht en vergeleken worden met andere DNA-profielen. Er zijn drie manieren om lichaamsmateriaal in het kader van DNA onderzoek af te nemen: wangslijmvlies, bloed en haarwortel. Afhankelijk van de situatie wordt DNA afgenomen door politie of door de forensisch arts.

Onderzoek en letselbeschrijving

De forensisch arts verricht voor de letselbeschrijving een gericht lichamelijk onderzoek. Er wordt speciale aandacht besteed aan zichtbaar en onzichtbaar letsel. Soms gebeurt dit bij het slachtoffer van het misdrijf, soms bij de verdachte. Ook als een betrokkene pas enige tijd na het opgelopen letsel aangifte doet en er van het letsel (bijna) niets meer te zien is, kan er nog een beroep op de forensisch arts worden gedaan. Op basis van medische informatie die de forensisch arts inwint bij de behandelaar, wordt een letselrapportage gemaakt.

Veilig Thuis

Deze organisatie biedt hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling. In sommige gevallen vragen medewerkers van Veilig Thuis hoe letsel of blauwe plekken toegebracht zouden kunnen zijn. Bijvoorbeeld door vallen, stoten of door slaan. Ook hierin adviseert de forensisch arts.

Sporenonderzoek bij zedenzaken

Doet iemand aangifte van een zedenmisdrijf bij de politie? Of meldt iemand zich via bij het Centrum Seksueel Geweld (CSG)? Dan wordt met de betrokkene het belang van forensisch medisch onderzoek besproken. Als de betrokkene aangifte doet en instemt met een forensisch medisch onderzoek, dan doet de forensisch arts dit zo snel mogelijk, samen met de forensische opsporing van de politie. Tijdens dit forensisch medisch onderzoek worden lichaamsbemonsteringen gedaan, zodat gekeken kan worden of sporen van een eventuele dader kunnen worden veilig gesteld.

Crisisinterventie

Personen die onbegrepen gedrag vertonen, kunnen een gevaar zijn voor zichzelf en voor anderen. De politie kan deze mensen uit veiligheidsoverwegingen meenemen. Op verzoek van de politie onderzoekt onze forensische arts personen met onbegrepen gedrag. De arts beoordeelt de situatie en regelt waar nodig verdere psychiatrische of andere noodzakelijke hulp.