Kabinet kiest voor investeren in infectieziektebestrijding

Het kabinet investeert de komende jaren in infectieziektebestrijding. Voor de publieke gezondheid van alle mensen in Nederland investeert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) volgend jaar ruim 200 miljoen euro.

“De komende tijd gaan we in dialoog met de overheid vormgeven aan de noodzakelijke structurele versterking van de publieke gezondheid”

André Rouvoet, voorzitter GGD GHOR

De coronacrisis heeft het belang van preventie en een gezonde bevolking pijnlijk duidelijk gemaakt. Met haar voornemens om te investeren in de infectieziektebestrijding spreekt het kabinet vertrouwen uit in de GGD.

Geld voor JGZ en forensische geneeskunde

Tegelijkertijd zijn er meer investeringen nodig. Namelijk op andere terreinen waar de GGD preventiewerk verricht, zoals jeugdgezondheidszorg (JGZ) en forensische geneeskunde. Brancheorganisatie GGD GHOR mist een structurele investering in preventie. Daarnaast zijn de investeringen ingericht op de komende één tot twee jaar. GGD GHOR wil toe naar een langetermijnfinanciering om de GGD’en te versterken. Zij gaat hierover in gesprek met het ministerie van VWS.

Pandemische paraatheid

Onder de noemer pandemische paraatheid wordt voorlopig eerst geld vrijgemaakt voor de versterking van de infectieziektebestrijding en het informatievoorzieninglandschap. Daarnaast wordt ingezet op een intensievere samenwerking tussen GGD’en.

Meer informatie over het kabinetsbesluit is te vinden op de website van GGD GHOR Nederland.