Herhaalprik tegen corona voor alle 12-plussers

Iedereen van 12 jaar of ouder krijgt in september een uitnodiging om een herhaalprik tegen corona te halen. Mensen met een hoger medisch risico en zorgpersoneel met patiëntencontact zijn als eerste aan de beurt voor een herhaalvaccin. De herhaalprik tegen corona is nodig om de bescherming tegen ernstige ziekte en sterfte op peil te houden. 

Het hoogtepunt van de coronacrisis lijkt achter ons te liggen. Daar heeft vaccineren een belangrijke bijdrage aan geleverd. Toch houdt men rekening met een nieuwe coronagolf in het najaar. Een nieuwe vaccinatieronde zorgt voor bescherming tegen ernstige ziekte en sterfte. En het houdt de zorg bereikbaar. Ook voorkomt het maatschappelijke belasting door bijvoorbeeld uitval van personeel.

3 maanden

De herhaalprik kan worden gehaald vanaf 3 maanden na de laatste coronaprik of een doorgemaakte besmetting. Ook mensen die nog geen vaccinatie (basisserie) tegen corona hebben gehaald kunnen daarvoor nog steeds een afspraak maken bij de GGD.