Help, ik wil mijn huis terug!

“Ik wil mijn huis terug!”, riep ze, al struikelend over opgestapelde vuilniszakken en plastic tasjes op zoek naar haar zwarte blouse. De deur van de kledingkast werd geblokkeerd door een kapotte bureaustoel die nog maar op drie poten wiebelde. In haar poging om deze een klein beetje opzij te schuiven brak, de armleuning ook nog af.  

Dit zou zomaar het begin van een spannende roman kunnen zijn. Dat is het helaas niet. Het komt rechtstreeks uit de praktijk. Problematisch dwangverzamelen. Met een mooi woord hoarding genoemd. Naar schatting leidt 4% van de Nederlandse bevolking aan hoarding. Dit jaar wordt voor de tweede keer van 16 t/m 22 mei de Nederlandse Hoarding Week georganiseerd, vooral om meer aandacht vanuit de omgeving te vragen en meer bekendheid te geven aan deze problematische verzameldwang. Het thema van dit jaar is ‘de kracht van samenwerking’.

Met name voor de omgeving van een hoarder is het goed om te weten wat dit nu eigenlijk inhoudt en hoe je hierover open in gesprek kunt gaan

Open in gesprek

Tijdens deze week worden er allerlei activiteiten georganiseerd om hoardingproblematiek meer onder de aandacht te brengen. Met name voor de omgeving van een hoarder is het goed om te weten wat dit nu eigenlijk inhoudt en hoe je hierover open in gesprek kunt gaan. Zie voor het programma: Nederlandsehoardingweek.nl

Wat is hoarding?

We spreken van hoarding of verzameldwang als de volgende vier kenmerken voorkomen:

  • Je verzamelt en/of bewaart grote hoeveelheden spullen, die in de ogen van anderen weinig tot geen economische- of emotionele waarde hebben.
  • Je hebt bijzonder veel moeite om afstand te doen van je spullen of bent hiertoe niet in staat.
  • Je woonruimte is zo vol, dat normaal gebruik niet meer mogelijk is (bijvoorbeeld koken, slapen, douchen, bezoek ontvangen e.d.).
  • Je lijdt aan stress en wordt ernstig beperkt in het dagelijks leven.

Meldpunt Vangnet & Advies

Zie je als buitenstaander meer problemen, zoals verwaarlozing, financiële problemen, eenzaamheid, mishandeling en/of verward gedrag? Als mensen de weg naar hulp niet weten te vinden of hulp vermijden, kun je contact opnemen met Meldpunt Vangnet & Advies van GGD Hollands Noorden