GGD HN bereidt vaccinatie monkeypox voor

GGD Hollands Noorden treft voorbereidingen om te kunnen starten met het vaccineren tegen monkeypox. De door het ministerie beschikbaar gestelde vaccins zijn bedoeld voor specifieke risicogroepen. Dat zijn de mensen met de grootste kans op monkeypox. Op die manier wordt de uitbraak van het virus het snelst beperkt.  

Op dit moment bereiden we de vaccinatiecampagne binnen onze regio voor. De verwachting is dat we in de week van 1 augustus kunnen starten. Zodra hier meer informatie over bekend is worden de  uitnodigingen verstuurd. 

Wie gaan we vaccineren? 
De selectiecriteria voor wie in aanmerking komt voor het vaccin zijn geformuleerd door het ministerie van VWS en het RIVM. De GGD gebruikt hun eigen databestand om uitnodigingen te versturen aan de mensen die bij hen bekend zijn. Zo worden de personen bereikt die de grootste kans op besmetting lopen. Het gaat dan om: 

  • Iedereen die geregistreerd is bij het Centrum voor Seksuele Gezondheid of bij de huisarts als Prepgebruiker of die hiervoor op de wachtlijst staan. 
  • Personen die leven met hiv en geregistreerd zijn en een grotere kans lopen op monkeypox. 
  • Personen die bekend zijn op ons centrum seksuele gezondheid en voldoen aan de landelijk geldende criteria voor hoog risico op monkeypox.

Over het algemeen is het verloop van de ziekte mild. Een besmetting kan soms wel pijn en ongemak veroorzaken. Omdat het aantal bevestigde gevallen blijft toenemen, ook internationaal, is het belangrijk dat er bij klachten wordt getest. 

Persoonlijke uitnodiging voor vaccinatie 
Iedereen die in aanmerking komt voor een vaccinatie ontvangt een persoonlijke uitnodiging van GGD HN. Een vaccinatie is volledig na toediening van twee vaccins. Zonder persoonlijke uitnodiging komen mensen op dit moment niet in aanmerking voor een vaccinatie. Het is niet mogelijk zelf een afspraak te maken voor een deze vaccinatie.  

Bron- en contactonderzoek 
Als uit het bron- en contactonderzoek blijkt dat je een risicocontact van iemand met monkeypox bent dan neemt de GGD contact met je op. Onze medewerkers bespreken met je wat de vervolgstappen zijn, bijvoorbeeld vaccinatie. Het heeft geen zin om hierover zelf met de GGD contact op te nemen. 

Vragen of meer informatie 
Bij vragen mail naar seksuelegezondheid@ggdhn.nl. Meer informatie over het apenpokkenvirus vind je op de website van het RIVM en op de website van SOA Aids Nederland