Bijeenkomst mentale gezondheid middelbare scholieren in de Kop

De beweging Mentale Gezondheid hield begin van dit jaar een bijeenkomst in de Kop van Noord-Holland. Zij ging in gesprek met middelbare scholen in de regio, GGD, gemeenten, zorgorganisaties, jongerenwerk, sport, ervaringsdeskundigen en leerlingen.

Er werden activiteiten, interventies en projecten in kaart gebracht die bijdragen aan de mentale gezondheid van jongeren in de Kop. Ook moest de bijeenkomst inzicht geven in waar mogelijkheden en blinde vlekken zitten in het versterken van mentale gezondheid. 

Frappante uitkomst is dat we eigenlijk weinig zicht hebben op de thuissituatie. Welk aanbod is er voor ouders, bijvoorbeeld, en hoe houden we hen betrokken?

Deelnemer

Inzicht in aandachtsgebieden

Aan de hand van diverse methoden werd eerst zichtbaar gemaakt wat er nu al gebeurt op de verschillende leefgebieden: thuis, school, vrije tijd en social media. Deelnemers met verschillende achtergronden brachten het beschikbare aanbod in de Kop per aandachtsgebied in kaart. Zij gaven daarbij aan wat zij als kansrijk beoordelen.

Verlagen van prestatiedruk 

Daarna werd bekeken wat aanvullend in de regio nodig is om mentale gezondheid te versterken. Deelnemers konden de voor hen belangrijkste punten prioriteren. Zoals het inrichten van een flexibel inzetbaar preventief team of het verlagen van prestatiedruk door niet alleen naar de cijfers van leerlingen te kijken.

Betrekken van ouders

Ook het betrekken van ouders blijft een belangrijk aandachtspunt. Er zijn inmiddels drie werkgroepen gevormd die de komende periode als denktank bij elkaar komen. Het doel is een haalbaar plan vorm te geven om blinde vlekken rondom mentale gezondheid van jongeren te ondervangen. De gezondheidsbevorderaars van de GGD kunnen hier met hun expertise aan bijdragen. 

Meer informatie 

Meer weten over de bijeenkomst mentale gezondheid of het versterken van de mentale gezondheid van jongeren? Meike Hornstra vertelt u er graag meer over. Neem contact op via mhornstra@ggdhn.nl.