DTKP-Hib-HepB vaccinatie

De DKTP-Hib-HepB-vaccinatie beschermt kinderen tegen 6 ernstige infectieziekten: difterie, kinkhoest, tetanus, polio, Hib-ziekten en Hepatitis B. Voordat een kind een jaar wordt, krijgt het 3 vaccinaties: met 3 maanden, 5 maanden en 11 maanden. In een enkel geval, op advies van de jeugdarts, krijgt je baby met 2 maanden een extra prik.

Je ontvangt voor alle vaccinaties een uitnodiging. De vaccinaties worden gegeven op het consultatiebureau.