Kinderopvang

Wil je in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, dan hoort het kinderdagverblijf, de BSO of gastouder van jouw keuze geregistreerd te zijn in het Landelijk Register Kinderopvang. Al deze kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus worden namelijk jaarlijks geïnspecteerd.

De inspectie kijkt naar of de locatie veilig en gezond is voor kinderen. In onze regio gebeurt dit door GGD Hollands Noorden, in opdracht van de gemeenten. Gastouderopvang wordt steekproefsgewijs bezocht. Er wordt een inspectierapport opgesteld naar aanleiding van de inspectie. Dit kun je inzien in het Landelijk Register Kinderopvang.

Kun je het rapport van jouw kinderopvangvoorziening, gastouderopvang of gastouderbureau niet vinden? Neem dan contact op en bel 088-01 00 549 of stuur een e-mail. Je kunt ook contact opnemen als je je zorgen maakt over de kwaliteit van de kinderopvanglocatie of gastouderopvang en/of een klacht wilt indienen.