Prik, snee, beet of spat

Verwonding door een naald, scherp voorwerp of de beet van een dier of mens kan gevaarlijk zijn. Dit geldt ook voor bloedspatten. Je loopt risico op bijvoorbeeld hiv of virale hepatitis. Snel handelen kan voorkomen dat je ziek wordt.

  • Bij een prik- of snijaccident komt bloed (of een andere lichaamsvloeistof) van de ene persoon via een scherp voorwerp in het lichaam van een ander. Dit kan bijvoorbeeld met een injectienaald of scalpel
  • Bij een spataccident betreft het bloed dat op slijmvliezen of beschadigde huid terecht komt
  • Bij een bijtaccident komt bloed op mondslijmvlies of speeksel in een open wond

Bij prik-, bijt-, snij- en spataccidenten kan er risico zijn op overdracht van hiv, hepatitis B en hepatitis C.  

Wat te doen?

  • Het is belangrijk om de wond goed te laten doorbloeden (niet stelpen) en uit te spoelen met lauwwarm water, bij voorkeur onder een stromende kraan
  • Vervolgens moet de wond zo spoedig mogelijk gedesinfecteerd worden met een huiddesinfectans: 70% alcohol,70% isopropanol of een (povidon)jodiumoplossing
  • Bij spataccidenten op de huid of slijmvliezen (oog of mond) wordt het oppervlak direct en grondig gespoeld met fysiologisch zout of eventueel water  

Contact arts

Neem na het verzorgen van de wond direct contact op met de huisarts(enpost). Zo nodig wordt met spoed gestart met vaccinaties en immunoglobulinen volgens de LCI richtlijn. De huisarts overlegt indien nodig met de afdeling Infectieziektebestrijding van GGD Hollands Noorden.  

Prikaccident op de werkvloer 

Heb je een prikaccident gehad tijdens je werk? Dan is de arbodienst je eerste aanspreekpunt.