Gezondheidsmonitor 2022 Volwassenen & Ouderen 

Hoe gaat het met de volwassenen en ouderen van Noord-Holland-Noord na tweeëneenhalf jaar corona? GGD Hollands Noorden brengt daarom op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen met alle GGD’en de gevolgen van de coronaperiode op de gezondheid, leefstijl en het welzijn in kaart.

Ruim 41.000 inwoners van 18 jaar en ouder uit Noord-Holland-Noord ontvangen vanaf half september een uitnodiging om mee te doen aan de GGD Gezondheidsmonitor 2022. De resultaten van het onderzoek helpen de gemeenten en de GGD om te werken aan een goede gezondheid van de inwoners.

Brief ontvangen?

Heeft u een brief ontvangen om mee te doen? Dan kunt u vanaf 13 september tot en met 28 november 2022 de vragenlijst invullen. U maakt dan ook kans om een VVV Cadeaukaart te winnen ter waarde van 50 euro.

Waarom deze monitor?

De GGD Gezondheidsmonitor voeren we normaal gesproken eens per vier jaar uit. Nu doen we een extra meting, na 2 jaar, waarbij we ook kijken naar de gevolgen van de coronaperiode. Met de uitkomsten bekijken we wat er nodig is om de gezondheid en het welzijn van de inwoners van de gemeenten in Noord-Holland-Noord te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan aandacht voor bewegen, sociale steun en het omgaan met stress en eenzaamheid. Door samenwerking met alle andere GGD’en in Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert de GGD Gezondheidsmonitor ook informatie op over de gezondheid van heel Nederland.

Verschillende portretten van mensen met oproep om mee te doen aan de Gezondheidsmonitor 2022.

Wie kunnen meedoen?

Het CBS heeft willekeurig ruim 41.000 inwoners geselecteerd uit de 16 gemeenten in Noord-Holland-Noord. Deze personen ontvangen vanaf dinsdag 13 september een uitnodiging per post om een vragenlijst in te vullen. Dit kan online of op papier. Meedoen is belangrijk, want elke geselecteerde persoon vertegenwoordigt veel andere inwoners. Een goed beeld van de gezondheid en het welzijn in alle gemeenten en in de regio is alleen mogelijk als zoveel mogelijk mensen de vragenlijst invullen. Personen die niet geselecteerd zijn kunnen niet aan het onderzoek deelnemen. Deelname aan de GGD Gezondheidsmonitor is vrijwillig. De gegevens van de deelnemers worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Meer informatie over hoe we omgaan met de privacy van deelnemers staat in onze privacyverklaring

De resultaten

De resultaten zijn belangrijk voor gemeenten en GGD voor het ontwikkelen en aanpassen van gezondheidsbeleid. Zijn er veranderingen vergeleken met het onderzoek van twee jaar geleden? Bijvoorbeeld op het gebied van welbevinden of de ervaren gezondheid? Komen er in onze regio problemen voor die groter zijn dan elders in het land? Welke groepen mensen lopen meer risico op gezondheidsproblemen? Vanaf medio 2023 worden de resultaten van de GGD Gezondheidsmonitor 2022 gepubliceerd op de Gezondheidsatlas. Op de gezondheidsatlas staan ook de rapporten en resultaten van 2020 en eerdere jaren.

Meer informatie

Wil je meer informatie of heb je vragen over de GGD Gezondheidsmonitor 2022? Raadpleeg dan het overzicht met ‘veelgestelde vragen’. U kunt ook contact opnemen met Team Epidemiologie van GGD Hollands Noorden.