Gezondheidsmonitor Jeugd

Gezondheidsmonitor Jeugd 2023

In oktober en november 2023 voert GGD Hollands Noorden een grootschalig vragenlijstonderzoek uit onder leerlingen van klas 2 en 4 van de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. Deze landelijke Gezondheidsmonitor Jeugd vindt elke 4 jaar plaats in samenwerking met alle GGD’en in Nederland en het RIVM. In 2021 vond een extra Corona Gezondheidsmonitor Jeugd plaats in opdracht van het Ministerie van VWS.

Waarom dit onderzoek?
Met de resultaten van het onderzoek wordt landelijk en lokaal beleid ontwikkeld om gezondheid en leefstijl van leerlingen te bevorderen. Een deel van de gezondheids- en/of welzijnsproblemen op latere leeftijd zijn te voorkomen of uit te stellen op jeugdige leeftijd. Hoe meer jongeren meedoen met het onderzoek, hoe beter het beeld dat gemeenten en landelijke overheid krijgen van de jeugd en hoe gerichter er beleid kan worden gemaakt. De resultaten geven ook scholen inzicht in de gezondheid en leefstijl van hun eigen leerlingen en de factoren die hierop van invloed zijn. Scholen kunnen deze gegevens gebruiken voor hun schoolgezondheidsbeleid. Leerlingen met een goede gezondheid en gezonde leefstijl presteren immers beter op school.

Hoe verloopt het onderzoek?
Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen uit de klassen 2 en 4 een online vragenlijst in. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd en school. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. De antwoorden van de leerlingen worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Het onderzoek voldoet aan de eisen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Zowel ouders/opvoeders als leerlingen krijgen enkele weken voor het onderzoek via school alle benodigde informatie over het onderzoek.

Resultaten
Alle deelnemende scholen voor voortgezet onderwijs ontvangen in de eerste helft van 2024 een rapportage over de (gemiddelde) gezondheidstoestand van hun leerlingen. Deze rapporten zijn eigendom van de scholen; scholen bepalen zelf of zij deze resultaten openbaar maken.

Halverwege 2024 verschijnen de gemeenterapporten en het regiorapport over de gezondheid en leefstijl van de jongeren; deze rapporten zijn openbaar en worden gepubliceerd op de gezondheidsatlas van GGD Hollands Noorden: www.gezondnhn.nl.

jongeren samen studerend in bibliotheek