Corona Jongvolwassenenmonitor

De coronapandemie heeft impact gehad op iedereen. Ook voor jongvolwassenen tussen 16 en 25 jaar heeft deze periode fysieke en mentale gevolgen. Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) brengen de GGD’en daarom de impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongvolwassenen in kaart. Dit wordt gedaan met een online vragenlijstonderzoek: de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022.

De Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen is het eerste landelijke onderzoek dat de impact van corona meet bij jongvolwassenen van 16 t/m 25 jaar. Van 21 april tot 8 juli hebben jongvolwassenen uit heel Nederland de mogelijkheid om de online vragenlijst in te vullen. In de vragenlijst wordt onder ander gevraagd naar fysieke en mentale gezondheid, welzijn, leefstijl, corona, sociale omgeving en ingrijpende gebeurtenissen. Deelnemers die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden aan het eind van de vragenlijst doorverwezen naar websites met betrouwbare informatie.

Iedereen van 16 t/m 25 jaar die in Nederland woont kan meedoen aan de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen. Meedoen aan het onderzoek is anoniem. Jongvolwassenen worden actief benaderd om deel te nemen via sociale media, scholen, gemeenten en via via. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Alle deelnemers maken kans op mooie prijzen, zoals hotelbonnen, tickets voor pretpark naar keuze, Apple iPads en Coolblue-bonnen.

Resultaten

Door het invullen van de vragenlijst helpen jongvolwassenen zichzelf en leeftijdsgenoten in Nederland, de eigen regio en gemeente waarin hij of zij woont. Deelnemers geven informatie die landelijk en voor gemeenten van belang is voor het maken van beleid en ondernemen van actie voor jongvolwassen inwoners.

GGD Hollands Noorden heeft in 2017, 2019 en 2021 een regionale Gezondheidsmonitor uitgevoerd onder jongvolwassenen. De resultaten van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 kunnen grotendeels vergeleken worden met deze eerdere onderzoeken, zodat de gevolgen van corona voor jongeren in de gemeenten in Noord-Holland Noord nog beter in beeld kunnen worden gebracht.

De rapporten van de onderzoeken onder jongvolwassenen uit eerdere jaren zijn te vinden op de gezondheidsatlas van GGD Hollands Noorden.