Algemene informatie

GGD Hollands Noorden doet continu onderzoek naar de gezondheid van inwoners in onze regio. Vaak in opdracht van de gemeente, die met de resultaten inzicht krijgen in hoe het is gesteld met de gezondheid van de inwoners.

Het team Epidemiologie voert verschillende gezondheidsonderzoeken uit. Er wordt onderzoek gedaan naar onder meer naar gezondheid, leefstijl, welzijn en de leefomgeving onder alle leeftijden, zoals kinderen, jongeren en ouderen. Ook verzamelen wij gegevens vanuit de jeugdgezondheidszorg, de infectieziektebestrijding en andere zorgregistraties.

GGD Hollands Noorden heeft ook een Gezondheidspanel. Dit is een groep inwoners uit de regio Noord-Holland-Noord die meerdere keren per jaar benaderd wordt om online een aantal vragen te beantwoorden.

Groep mensen sporten samen in park.

GGD Hollands Noorden, gemeenten en andere organisaties gebruiken de verzamelde cijfers voor het ontwikkelen en aanpassen van gezondheidsbeleid.

Ook voor inwoners zijn deze gegevens beschikbaar en op een heldere manier inzichtelijk. In de Gezondheidsatlas vind je cijfers over de gezondheid, leefstijl, zorggebruik en leefomgeving van de inwoners van Noord-Holland-Noord. Je kunt de trends en cijfers (sub)regionaal, per gemeente en vaak op wijkniveau bekijken.