Wat is een gezonde leefomgeving?

Hoe ervaar jij jouw leefomgeving? Voel je je veilig? Is het prettig om er te wonen? Als jouw leefomgeving gezond en veilig is, dan levert dit voordelen op voor je gezondheid. Ook de aanwezigheid en een goede toegang tot voorzieningen en openbaar vervoer zijn belangrijk. Net als de mogelijkheid tot bewegen, spelen, ontspannen en ontmoetingen.

Onderdelen van een gezonde leefomgeving

  • goede milieukwaliteit: denk aan lucht, bodem, geluid
  • klimaatbestendigheid, zoals meer groen voor tegengaan hitte- en wateroverlast
  • natuur en water in de buurt voor ontspanning en recreatie
  • lekker bewegen met fiets- en wandelmogelijkheden
  • aangezicht en de plaatsing en inrichting van gebouwen
  • ontmoetingsplekken in de buurt en/of stadslandbouw
  • veilige omgeving die het ook voor ouderen mogelijk maakt om veilig buiten te bewegen en zo langer zelfstandig te kunnen wonen