Samen gezonder wonen

Onze leefomgeving heeft invloed op onze gezondheid. Met een gezonde inrichting van die omgeving boeken we gezondheidswinst voor alle inwoners in onze regio. Een veilige en gezonde leefomgeving is een van de doelen van de Omgevingswet. GGD Hollands Noorden adviseert hierover met deze basisadviezen. Deze helpen bij de inrichting van bijvoorbeeld wijken, buurten, dorp of stad. Maar een echt gezonde leefomgeving kan niet zonder inwoners.

Uitnodigen en beschermen

Een gezonde leefomgeving gaat om het bevorderen van de gezondheid. Denk aan uitnodigen tot meer bewegen met de aanleg van wandelpaden en rookvrije zones. En het gaat om het beschermen tegen negatieve invloeden van de omgeving. Zoals zorgen voor schone lucht. Ook zelfredzaamheid of het uitnodigen tot meedoen aan de samenleving hoort bij een gezonde leefomgeving.

Iedereen hoort de kans te hebben om in een gezonde omgeving te wonen, te werken en op te groeien. Check ons portaal Gezonde Leefomgeving met verrassende cijfers, heldere grafieken, leuke weetjes over leefbare buurt, milieu, klimaat, leefstijl en mobiliteit.

Rookvrij opgroeien

Samen beschermen we opgroeiende kinderen tegen schadelijke gevolgen van (mee)roken. Het doel: een Rookvrije Generatie in 2035.

Mensen sporten in park.

Doe mee!

Jij kunt, als inwoner van de regio Noord-Holland-Noord, meepraten over plannen voor de inrichting van de leefomgeving in jouw, wijk, buurt, dorp of stad. Participatie is een belangrijk onderdeel van de nieuwe Omgevingswet. Heel direct kun je in je eigen omgeving je tuin vergroenen, afval prikken in de wijk, geluidsoverlast beperken of zorgen dat je buurman met de scootmobiel veilig kan rijden op straat.

Ben je benieuwd wat er nog meer mogelijk is en waar jij inspraak in kunt hebben?