Gezond wonen

In de omgeving waar je woont, kan overlast ontstaan door geurhinder, veebedrijven, bodemvervuiling en windmolens. Ook hitte kan gezondheidsrisico’s geven. Dit heeft bovendien effect op de kwaliteit van het zwemwater. Waar let je op?