U bevindt zich hier

Omgevingswet

Gezondheid in de Omgevingswet

Gezonde leefomgeving
Een gezonde leefomgeving is een omgeving die als prettig wordt ervaren en uitnodigt tot gezond gedrag (sporten, spelen en bewegen) en waar de druk op de gezondheid zo laag mogelijk is. Een gezonde omgeving is een omgeving die:

  • schoon en veilig is;
  • uitnodigt tot bewegen, spelen en sporten;
  • fietsen, wandelen en OV-gebruik stimuleert;
  • er voor zorgt dat mensen elkaar kunnen ontmoeten;
  • rekening houdt met de behoeften van de (toekomstige) bewoners en specifieke bevolkingsgroepen (kinderen, ouderen, chronisch zieken, gehandicapten, lagere inkomensgroepen);
  • een goede milieukwaliteit heeft (geluid, bodem, lucht, externe veiligheid);
  • gezonde, duurzame en levensloopbestendige woningen heeft;
  • een aantrekkelijke en gevarieerde openbare ruimte heeft;
  • een gevarieerd aanbod aan voorzieningen (bijv. woningen, scholen, winkels, cultuur, bedrijven, openbaar vervoersvoorzieningen, sport) heeft;
  • zo gezond mogelijk is ingericht op het gebied van voedselvoorzieningen.

Een gezonde leefomgeving heeft dus zowel betrekking op het fysieke als sociale domein. Samenwerking tussen deze domeinen is daarom erg belangrijk voor het bewerkstelligen van een gezonde leefomgeving. Meer weten over het thema gezonde leefomgeving? Klik hier.

Omgevingswet
Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet biedt kansen voor een gezondere leefomgeving, aangezien een van de doelen van de wet is om een veilige en gezonde fysieke leefomgeving in stand te houden en zo nodig te creëren .

Advies en ondersteuning in het kader van de Omgevingswet
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het opstellen van ruimtelijke visies en plannen en hebben een zorgplicht. GGD HN heeft kennis over lokale gezondheidskansen en -risico's en heeft de juiste expertises in huis voor een (wetenschappelijk) onderbouwd en onafhankelijk advies. Wij denken graag mee bij het opstellen van visies, plannen en het verlenen van vergunningen.

Vragen en contact
Wilt u weten wat GGD HN voor uw gemeente voor de Omgevingswet kan betekenen of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met onze projectleider Gezonde Leefomgeving Helen Veenendaal via hveenendaal@ggdhn.nl of beleidsadviseur Annemiek Pranger via apranger@ggdhn.nl.