U bevindt zich hier

Het Prostitutiegezondheidscentrum

Het prostitutie en gezondheidscentrum aan het Zevenhuizen in Alkmaar (GGD Zevenhuizen) is voor vrouwelijke sekswerkers in Noord-Holland Noord.
Het doel van de GGD is de zelfredzaamheid, weerbaarheid en emancipatie van sekswerkers te bevorderen.


Het doel wordt nagestreefd door de fysieke gezondheidssituatie te verbeteren, de psycho-sociale gezondheid te versterken, de maatschappelijke en arbeidsrechtelijke positie te verbeteren, vormen van geweld en seksuele uitbuiting te signaleren en (helpen) aan te pakken.
Sekswerkers kunnen te maken hebben met hogere gezondheidsrisico's en maatschappelijke problemen. Het prostitutie en gezondheidscentrum biedt zorg op het gebied van seksuele gezondheid, zoals bijv. informatie over veilig werken en anticonceptie, onderzoek naar en behandeling van soa, en we bieden Hepatitis B vaccinaties aan. Verder worden eenvoudige medische problemen behandeld tijdens het artsen spreekuur. Ook bieden we hulp op maatschappelijk gebied; bijv. het organiseren van een uitstaptraject, het aanvragen van een uitkering, het zoeken naar werk en vertrouwelijke gesprekken over allerlei onderwerpen.

  
Als we merken dat er behoefte aan is, organiseren we informatiebijeenkomsten over een bepaald thema.
De hulpverlening is gratis.

 

Openingstijden GGD Zevenhuizen 

maandag van     13.00 uur-16.30 uur
dinsdag van       13.00 uur-16.30 uur
donderdag van  13.00 uur-16.30 uur

We zijn bereikbaar via: 088-0125705, dit nummer is alleen bereikbaar tijdens de vermelde openingstijden.

 

Doel van GGD Zevenhuizen

Het doel van GGD Zevenhuizen is de zelfredzaamheid en emancipatie van sekswerkers te bevorderen. Ongeacht hun geslacht, hun werkplek of verblijfsstatus in Nederland. Het doel wordt nagestreefd door:

  • De fysieke gezondheidssituatie van sekswerkers te verbeteren;
  • Hun psycho-sociale gezondheid te versterken;
  • Hun maatschappelijke en arbeidsrechtelijke positie te verbeteren;
  • Vormen van geweld en seksuele uitbuiting te signaleren en (helpen) aan te pakken.

De visie van GGD Zevenhuizen is het best te omschrijven aan de hand van twee kernwaarden die het uitgangspunt zijn voor alle activiteiten:

  • Vrijheid van beroep (autonomie): ieder mens heeft het recht om in vrijheid zijn beroep te kiezen en uit te oefenen; er mag nooit sprake zijn van uitbuiting of onderdrukking in welke vorm dan ook.
  • Lichamelijke integriteit en weerbaarheid: ieder heeft recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam. Autonomie mag nooit verworden tot gevoelde dwang om handelingen te verrichten of te ondergaan. Dat vraagt om weerbaarheid.

 

Ben je slachtoffer van een zedenmisdrijf of meld je namens iemand die slachtoffer is? Neem dan contact op met 0800-7000.

Kijk voor meer informatie op: www.meldmisdaadanoniem.nl/melden

Hepatitis B

Hepatitis B is een heel besmettelijke leverontsteking die ernstig kan verlopen. Je kunt besmet raken door onveilige seks of bloed-bloed-contact.
Vaccinatie kan hepatitis B besmetting voorkomen. 

Voor wie is de gratis vaccinatie?

Gratis vaccinatie is bedoeld voor prostituees c.q. sekswerkers.  Daarnaast wordt de gratis vaccinatie aangeboden aan homoseksuele en biseksuele mannen.