U bevindt zich hier

Wat doet de GGD

Ga je een reis maken naar een (sub)tropisch land of een land in Oost-Europa, dan is het belangrijk om vooraf maatregelen te nemen om gezondheidsproblemen op reis te voorkomen. Het reizen naar (sub)tropische landen, maar ook naar andere landen met slechte hygiënische omstandigheden, kan een bedreiging voor de gezondheid zijn. Het gaat vooral om infectieziekten die in ons land niet voorkomen of bijna geheel verdwenen zijn door het nemen van hygiënische maatregelen. Door preventieve vaccinaties, gebruik van anti-malariamiddelen en een goede hygiëne kunnen allerlei risico's aanzienlijk beperkt worden.

We adviseren om ongeveer 6-8 weken voor vertrek langs te komen voor advies en vaccinatie, maar ook als die termijn korter is (bijvoorbeeld bij een last-minute reis) heeft het zin om langs te komen. In de meeste gevallen heb je aan één consult genoeg, dat wil zeggen dat je tijdens het consult direct alle nodige vaccinaties toegediend krijgt. Van bepaalde vaccinaties heb je er meer dan één nodig en dan kan het nodig zijn dat je een week of een maand later terug moet komen voor een herhalingsvaccinatie.

Wij adviseren voorafgaand aan het spreekuur en tot 2 dagen na een vaccinatie geen paracetamol of andere pijnstillers te nemen. Gelijktijdig gebruik van een pijnstiller kan de werkzaamheid van het vaccin verminderen. Ben je bekend bij de trombosedienst, vraag dan enkele dagen tot een week voordat je bij ons op het spreekuur komt of je intramusculair (in de spier) gevaccineerd mag worden.

Let op: gebruik je bètablokkers of is je afweer verzwakt, dan ben je welkom op onze spreekuren, maar bij voorkeur NIET op de maandagavond in Hoorn.

Verminderde afweer

Door ziekte of door bepaalde medicijnen (zoals prednison, methotrexaat, humira enzovoort) kan je afweer verminderd zijn. Als je verminderde afweer hebt en bij ons op het reizigersspreekuur komt, betrekken wij altijd één van onze artsen bij de adviezen die we aan je geven. In veel gevallen is telefonische consultatie van de arts voldoende. Echter kan het ook nodig zijn dat de arts je persoonlijk ziet en spreekt. Daarom ontvangen we je liefst op een dag/locatie waarop we een arts in huis hebben. Op alle dagen/locaties hebben we een arts in huis, behalve op de maandagavond in Hoorn.

Gebruik van bètablokkers

Ernstige reacties op vaccinaties komen gelukkig zeer zelden voor. Ook al zijn die reacties zeer zeldzaam, de GGD heeft uiteraard voorzorgsmaatregelen getroffen om dergelijke gebeurtenissen adequaat op te vangen. Bij mensen die bètablokkers gebruiken, kan een ernstige reactie op een vaccinatie moeilijk te beoordelen zijn. Daarom ontvangen we deze mensen liefst op een spreekuur waarbij een arts aanwezig is, d.w.z. op alle dagen en locaties behalve op de maandagavond in Hoorn. 

De GGD help je bij een goede voorbereiding van de buitenlandse vakantie of reis. Van elk gebied weet de GGD precies wat er de gezondheidsrisico's zijn en welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn. Door de samenwerking met het Landelijke Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) hebben we continu de meest actuele informatie.

Gezond op Reis