In 2020 alle schoolterreinen rookvrij

Weet u dat per 1 augustus 2020 alle schoolterreinen rookvrij moeten zijn? Deze maatregel maakt onderdeel uit van het Nationaal Preventieakkoord. Dit betekent dat personeel én leerlingen niet meer in of rondom de school mogen roken. 

Niet-roken de norm 

Het doel hiervan is jongeren te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van meeroken en hen minder in verleiding te brengen om te beginnen met roken. Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. Door steeds meer publieke ruimten rookvrij te maken, zorgen we ervoor dat niet-roken de norm wordt.  

Materialen voor een rookvrij schoolterrein 

Is uw schoolterrein nog niet rookvrij? Scholen die (nog) geen rookvrij schoolterrein hebben, zien vaak veel ‘beren’ op de weg, zoals het ontbreken van draagvlak bij leerlingen/personeel en de verwachting dat rokers net buiten de poort zullen gaan roken. Uit onderzoek blijkt echter gelukkig dat scholen die aan de slag gaan er goed in slagen om het beleid te borgen binnen de school. Anders gezegd: als scholen eenmaal een rookvrij schoolterrein hebben, wordt dit gezien als een ‘normale zaak’. Op de website www.rookvrijschoolterrein.nl vindt u een stappenplan voor po, vo en mbo-scholen, meer informatie, materialen en vele praktische tips om uw schoolterrein rookvrij te maken.
Mocht u overige vragen hebben, neem dan contact op met de contactpersoon vanuit de GGD op uw school die u kan ondersteunen bij het rookvrij maken van het schoolterrein.  

Goede voorbeelden rookvrij schoolterrein 

80% van het po, 62% van het vo en 14% van het mbo is al rookvrij. Is uw schoolterrein ook al rookvrij? Dan horen we graag uw ervaringen! We ontvangen graag een terugkoppeling om te delen met andere scholen. Neem dan contact op met Marloes Bosselaar, adviseur gezondheidsbevordering GGD HN via mbosselaar@ggdhn.nl.