Gezonde School

Vernieuwde Gezonde School-aanpak 

Steeds meer scholen werken met de Gezonde School-aanpak. Sinds kort is de Gezonde School-aanpak vernieuwd. De 3 fasen - voorbereiden, uitvoeren en evalueren - zijn nu verder uitgewerkt in 8 stappen. Iedere stap wordt toegelicht en er staan tips en inspirerende voorbeelden in. Op deze manier wordt werken met de Gezonde School-aanpak voor scholen nog makkelijker! Voor meer informatie over hoe u structureel en integraal kunt werken aan gezondheid bij u op school met de vernieuwde aanpak ga naar po, vo en mbo.  

Ondersteuningsronde Gezonde School 2019-2020 

In de huidige ondersteuningsronde Gezonde School (2019-2020) werken maar liefst 30 scholen (po en vo) in het werkgebied van GGD Hollands Noorden aan een Gezonde School-thema. De gekozen thema’s in deze ronde zijn: Voeding, Bewegen & sport, Welbevinden, Relaties & seksualiteit, Milieu & natuur en Roken & Alcohol. Naast een subsidie van € 3.000,00 krijgt een school ook ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van de GGD. Deze Gezonde School-adviseur verzorgt sinds dit jaar ook de basistraining voor de Gezonde School-coördinator. Ook kan de Gezonde School-coördinator kiezen voor het landelijke scholingsaanbod op thema. Bekijkt u ter inspiratie eens dit filmpje over een Gezonde School in de praktijk. In het voorjaar van 2020 kunnen scholen zich weer aanmelden voor het ondersteuningsaanbod Gezonde School 2020-2021. 

NB
31 oktober 2019 is het de Dag van de Gezonde School. Zie voor alle andere themadagen de themakalenders po en v(s)o! Benieuwd hoe gezond uw school al is? Doe dan de test! po, vo en mbo.

Nieuwsbrieven 

Nieuwsbrief Gezonde School september 2019