Gehoorschade

Slechts 50% jongeren herkent eerste tekenen gehoorschade 

In de maanden juni/juli is voor de tweede keer onze quiz over gehoorschadepreventie online geplaatst. Met als doel jongeren bewust te maken van de gevaren van gehoorschade door harde muziek en om inzicht te krijgen in hun kennis over dit onderwerp. De quiz is door ruim 7.000 mensen bekeken en door ruim 200 mensen volledig ingevuld. Net als de eerste keer zijn 4 van de 7 vragen goed beantwoord. Opmerkelijk is daarbij dat in beide gevallen slechts 50% van de respondenten de eerste tekenen van gehoorschade - zoals het waarnemen van een piep - herkent. Die herkenning is belangrijk omdat dit kan bijdragen aan een veiliger luistergedrag: door de oren rust te gunnen, kan het gehoor zich herstellen. Zo niet, dan ligt levenslange gehoorschade op de loer. Uit recent onderzoek door Veiligheid.NL en GGD Amsterdam blijkt een sterk verband aangetoond tussen het waarnemen van een piep na luisteren van harde muziek en een niet-goed score op een gevalideerde gehoortest. 

Voorlichting is daarom essentieel om het gehoor van onze jongeren te helpen beschermen. Onlangs hebben we een presentatie voor onze vo-verpleegkundigen gehouden om ze te helpen om voorlichting op scholen te promoten. Dergelijke voorlichting is vooral zinvol in de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs en in de vroege leerjaren van het voortgezet onderwijs. Er is gevalideerd lesmateriaal beschikbaar via de Hoorstichting. Verder kunnen scholen zinvolle preventiemaatregelen nemen op schoolfeesten en dergelijke. Bekijk hier meer informatie over gehoorschade!