Online keuzehulp HPV-vaccinatie

Een keuzetool www.hpvkeuzehulp.nl wordt sinds 1 oktober door het RIVM ingezet om ouders te helpen bij het maken van een geïnformeerde keuze over HPV-vaccinatie. Bezoekers krijgen persoonlijk advies van twee virtuele assistenten, een moeder en een dokter. Ook is er veel achtergrondinformatie te vinden, handig verdeeld in verschillende thema’s. De tool is bij zo'n 8.000 moeders, met positieve uitkomsten, onderzocht. De tool voorziet in de behoefte aan persoonlijke voorlichting op maat. De teksten zijn geschreven voor moeders, maar ook vaders en meiden zelf kunnen de keuzehulp gebruiken. 

Wat kunt u van de website verwachten? 

Op de website kan de gebruiker kiezen welke thema’s men wil doornemen en welke vragen men wil beantwoorden. Ook kan men actief aan de slag. Zo kan er bijvoorbeeld een quiz worden gedaan om het verschil te ontdekken tussen juiste informatie (‘feiten’) en onjuiste informatie (‘fabels’) over de HPV-inenting. Of een gebruiker kan de redenen voor en tegen het laten inenten van uw dochter op een rij zetten. 

Ontwikkeling 

TNO en de Universiteit Maastricht ontwikkelden, met subsidie van ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, de online keuzehulp samen met moeders en professionals. Met een uitgebreid veldexperiment is de keuzetool onder ruim 8000 moeders onderzocht op gebruik, effectiviteit en acceptatie. Daaruit blijkt dat moeders zeer tevreden zijn over dit nieuwe hulpmiddel. Zij twijfelen minder, voelen zich beter geïnformeerd over de HPV-vaccinatie en zijn meer bereid hun dochter(s) te laten vaccineren. Gezien de positieve resultaten wordt gekeken of dit hulpmiddel ook ingezet kan worden bij andere vaccinaties, bijvoorbeeld de nieuwe kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen. 

Onderzoek: persoonlijke informatie op maat nodig 

Sinds 2010 krijgen meisjes op de leeftijd van 12/13 jaar een vaccinatie aangeboden tegen HPV. Sinds de start van de HPV-vaccinatie is de vaccinatiegraad lager dan andere vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma (46% in 2017). Onderzoek wees uit dat moeders een belangrijke rol spelen bij de keuze over de HPV-vaccinatie. Zij hebben vragen over de werkzaamheid, veiligheid en bijwerkingen van de vaccinatie. Een kwart van de moeders twijfelt over de gemaakte keuze. Er is behoefte aan meer persoonlijke voorlichting op maat. De keuzetool voorziet in deze behoefte.  

Verzoek 

Deelt u deze webpagina met de opvoeders? Samen zorgen wij voor een gezond en veilig leven.